AI (Süni İntellekt) mühasibləri əvəz edə bilərmi?

Iyun 17, 2023
732 izlənmə
5 dəqiqə oxuma

SÜNİ İNTELLEKT MÜHASİBLƏRİ ƏVƏZ EDƏ BİLƏRMİ?

Bildiyimiz kimi müasir dövürdə "süni intellekt" anlayışı gündəlik həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Həmçinin süni intellekt, insanların çalışdığı bir çox sahələrdə insanı əvəz etməyə başlamışdır.

Buna misal olaraq "Amazon" şirkətinin kassirsiz mağazaları və yaxud məşhur mağazaların süni intellektli satış məsləhətçilərini, süni intellekt üzrə hüquqşünaslarnı, hakimləri göstərmək mümkündür


Bu zaman belə bir sual ortaya çıxır süni intellekt mühasibləri əvəz edə bilərmi?

Belə ki, Mühasibat uçotu verilənlərin emalı, qeydi, hesabatı və təhlilinə əsaslanan bir fəaliyyət sahəsi olduğuna görə süni intellektin istifadəsi üçün ən uyğun sahələrdən biridir.

Ancaq, süni intellektin (AI) mühasibat uçotunu tamamilə bitirə bilməsi ehtimalı çox azdır. Süni intellekt müəyyən vəzifələri avtomatlaşdırmaq və səmərəliliyi artırmaq potensialına malik olsa da, mühasibat uçotu yalnız məlumatların işlənməsindən daha çoxunu əhatə edən mürəkkəb bir fəaliyyətdir.

Bunun əsas səbəblərindən biridə Mühasibat uçotunun süni intellektin (AI) ilə tam əvəz oluna bilməyən vacib elementlərinin olmasıdır. Buna misal olaraq yalnız insanların malik ola biləcəyi tənqidi düşüncə, peşəkar mühakimə və etik qərar qəbul etməyi göstərə bilərik.


Süni intellekt texnologiyası, şübhəsiz ki, məlumatların daxil edilməsi və əməliyyatların işlənməsi kimi gündəlik və təkrarlanan mühasibat uçotu tapşırıqlarını avtomatlaşdıra bilər. Bu avtomatlaşdırma səmərəliliyin artmasına, insan səhvlərinin azalmasına və mühasiblər üçün vaxta qənaətə səbəb ola bilər. Süni intellekt alqoritmləri həmçinin çoxlu maliyyə məlumatlarını təhlil edə, nümunələri müəyyən edə və qərar qəbul etmək üçün dəyərli fikirlər təqdim edə bilər. Bu imkanlar mühasibat uçotu proseslərinin dəqiqliyini və sürətini artırmaq potensialına malikdir.

 

Bununla belə, mühasibat uçotunun insan təcrübəsi və mülahizə tələb edən bir neçə kritik aspekti var. Etik mülahizələr, peşəkar skeptisizm və maliyyə məlumatlarını daha geniş kontekstdə şərh etmək bacarığı yalnız mühasiblərin təmin edə biləcəyi mühüm elementlərdir. Mühasiblər qaydalara uyğunluğu təmin etmək, maliyyə məlumatlarının əhəmiyyətliliyini qiymətləndirmək və peşəkar standartlara uyğun etik seçimlər etmək üçün məsuliyyət daşıyırlar.

 

Bundan əlavə, mühasibatlıq peşəsi müştərilərlə qarşılıqlı əlaqələri, strateji məsləhətləri və müəssisələrin unikal şəraitlərini və məqsədlərini anlamaq qabiliyyətini əhatə edir. Müştərilərlə əlaqələr qurmaq, onların ehtiyaclarını başa düşmək və uyğunlaşdırılmış maliyyə məsləhətləri vermək insan empatiyasını, ünsiyyət bacarıqlarını və mürəkkəb biznes dinamikasını idarə etmək bacarığını tələb edir. Süni intellekt verilənlərə əsaslanan anlayışlar təmin etməklə bu fəaliyyətləri dəstəkləyə bilər, lakin son qərar və qərarların qəbulu son nəticədə mühasiblərin üzərinə düşür.


Süni intellektə mühasiblərin imkanlarını tamamilə əvəz etməkdənsə, onları tamamlayan və artıran bir vasitə kimi baxmaq daha doğrudur. Süni intellekt texnologiyasından istifadə etməklə mühasiblər diqqətini maliyyə təhlili, strateji planlaşdırma, risklərin idarə edilməsi və müştərilərə fərdi məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi kimi yüksək dəyərli fəaliyyətlərə yönəldə bilərlər. Süni intellekt gündəlik işləri avtomatlaşdıra, mühasiblərin peşənin daha intellektual cəhətdən çətin və əlavə dəyər gətirən aspektləri ilə məşğul olmaq üçün vaxtını azad edə bilər.


Qısaca desək süni intellekt mühasibləri əvəz edə bilərmi?

Xeyr, yaxın on illik ərzində süni intellektin (AI) mühasiblərin işini əlindən ala bilməz. Süni intellekt məlumatların daxil edilməsi, kateqoriyalara ayrılması və təhlili kimi mühasibat uçotunda müəyyən tapşırıq və prosesləri avtomatlaşdıra bilsə də, mühasibat mütəxəssislərinə olan ehtiyacı mövcud olaraq qalacaqdır.

Digər xəbərlər
Əlavə sualınız var?
Gəlin danışaq!

Dərslər, müəllimlər və tədris prosesimiz haqqında dəqiq məlumatı birbaşa proqram məsləhətçimizdən əldə edin.

050
Praktiki Mühasibatlıq
Peşəkar Mühasib Sertifikatı
Beynəlxalq Sertifikatlar
Mühasibatlıq Proqramları
Digər Təlimlər
Qanunvericilik