Xəzər Universiteti
İATM Xəzər Universiteti ilə partnyorluq edir.

Xəzər Universitetinin əməkdaşları İATM-in tədris vəsaitlərinin təkmilləşdirilməsində iştirak edərək vəsaitlərin tədrisə uyğunluğu ilə bağlı rəy təqdim edir. Mühasibat uçotu və vergi sahəsində praktiki seminar və formların təşkilində əməkdaşlıq edir. Həmçinin İATM və Xəzər Universiteti tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək üçün qarşılıqlı müəllim mübadiləsi edirlər.

Xəzər Universiteti Azərbaycanın təhsil siyasətində qabaqcıl rol oynayan ilk tədqiqat yönümlü özəl və ilk ingilisdilli ali məktəbdir. Universitetdə mühəndislik, tətbiqi elmlər, iqtisadiyyat, biznes idarəçiliyi, humanitar və sosial elmlər, beynəlxalq münasibətlər, təhsil və s. sahələr üzrə kadr hazırlığı aparılır. Хəzər Universiteti fəaliyyətdə olduğu müddətdə özünəməxsus təhsil modeli vasitəsilə həm Azərbaycanda, həm də Azərbaycandan kənarda hörmət və nüfuz qazanmışdır.