Rəsmi Mühasibatlığın Təşkili (Kargüzarlıq)

Rəsmi Mühasibatlıq (Kargüzarlıq) təlimi müəssisələrdə tətbiq olunan əsas mühasibat sənədlərinin tərtibi üçün lazım olan qaydaları, bu qaydaların ardıcıllığının öyrənilməsini əhatə edir. “Kassa”, “Bank”, “Təhtəlhesab şəxs”, “Debitor və kreditorlar” üzrə gündəlik baş verən əməliyyatların sənədləşməsi qaydalarını praktiki olaraq tətbiq etməklə öyrənəcəksiniz. 

 

Təlimin məqsədi nədir?

Kargüzarlıq kurslarımız 10 ildən çox müddətdə tədris etdiyimiz bu təlimdə məqsəd mühasibatlıqda sənədləşmə proseslərinin düzgün şəkildə həyata keçirilməsini öyrətməkdir.


 

Təlimdə nələr öyrənəcəksən?

Rəsmi Mühasibatlıq (Kargüzarlıq) təlimimizdə Sən kargüzarlığı a-dan z-yə əhatə etməklə aşağıdakıları öyrənəcəksən:

 

 • Mühasibat sənədləşmələrinin aparılması prinsipləri
 • Kassa ilə bağlı əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi
 • Təhtəlhesab şəxslərlə əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi
 • Bank hesabları ilə bağlı əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi
 • İşçilərə ödənişlərin rəsmiləşdirilməsi
 • Malların və ticarət əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi
 • İstehsal əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi
 • Torpaq, tikili və avadanlıqların (TTA-nın) rəsmiləşdirilməsi

 


Təlim kimlər üçündür?

Təlimdə işçilər və onlara ödənişlər, mallar, xammal və material, torpaq, tikili və avadanlıqlar (əsas fondlar) və s. üzrə əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi prosesləri əhatə olunur.

Təlim mühasibat uçotu üzrə mütəxəssislər, ixtisası öyrənən tələbələr, magistrlar, maliyyə menecerləri, auditlər və digər maraqlı şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Sən də təlimimizə qoşularaq mühasibatlıq üzrə sənədlərin düzgün şəkildə hazırlanmasını öyrən və əməliyyatların dəqiq rəsmiləşdirilməsini (kargüzarlıq kurslarımızda) həyata keçir!

 • Kursa nələr daxildir:
 • 10+ il Təkmilləşdirilmiş Tədris Proqramı 10 ildir tədris olunan və bu müddətdə daim optimallaşdırılan təlim proqramı
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • Tədris Vəsaitləri Ödənişsiz dərs vəsaitləri ilə təminat
 • Mentor Dəstəyi Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi
 • Müraciət edin
 • Sizə zəng edək
Təlim nəticəsində nə öyrənəcəksiniz:
 • Sənədləşmənin aparılması prinsipləri

 • Kassa əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi qaydası

 • Təhtəlhesabşəxs ilə əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi qaydası

 • Bank əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi qaydası

 • İşçilər və onlara ödənişlərin rəsmiləşdirilməsi qaydası

 • Malların və istehsal ehtiyatlarının rəsmiləşdirilməsi qaydası

 • TTA-nın və gömrük əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi qaydası

Kurs Proqramı
12 bölmə
13 dərs
1.3 ay
14 saat
Sənədləşmənin aparılması prinsipləri və Kassa əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi
8 mövzu
2 saat
 • Mühasibat sənədləşmələrinin aparılması prinsipləri
 • Kassa ilə bağlı anlayışlar
 • Kassa işinin təşkili
 • Kassa kitabının tərtibi və pul vəsaitlərinin saxlanması
 • Kassirin işə qəbulu və kassir ştatının məsuliyyəti
 • Kassa intizamına riayət olunmasına nəzarət
 • Kassa əməliyyatlarının uçotu
 • Kassa hesabında yaranan əskikliyin və artıqlığın müxabirləşməsi qaydası
Təhtəlhesab şəxslərlə əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi
4 mövzu
2 saat
 • Təhtəlhesab şəxslə hesablaşmaların xüsusiyyətləri
 • Təhtəlhesab şəxsə pulun verilməsi
 • Avans hesabatının tərtib edilməsi
 • Ezamiyyələrin rəsmiləşdirilməsi
Bank əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi
3 mövzu
2 saat
 • Bank əməliyyatlarının xüsusiyyətləri
 • Köçürmə əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi
 • Xarici valyuta əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi
İşçilər və onlara ödənişlərin rəsmiləşdirilməsi
5 mövzu
2 saat
 • Əmək haqqının hesablanması və ödənilməsinin rəsmiləşdirilməsi
 • Xidmət haqqının hesablanması və ödənilməsinin rəsmiləşdirilməsi
 • Məzuniyyətin mahiyyəti və növləri
 • Məzuniyyətin hesablanması və ödənilməsinin rəsmiləşdirilməsi
 • Sosial müavinətlər və onların ödənişlərinin rəsmiləşdirilməsi
Malların və ticarət əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi
9 mövzu
2 saat
 • Malların alışının (anbara mədaxilinin) rəsmiləşdirilməsi
 • Alınmış malların geri qaytarılmasının rəsmiləşdirilməsi
 • Malların daxili yerdəyişməsinin (anbardan-anbara hərəkətinin) rəsmiləşdirilməsi
 • Malların satışının (məxaricinin) rəsmiləşdirilməsi
 • Malların saxlanca verilməsinin (konsiqnasiya edilməsinin) rəsmiləşdirilməsi
 • Malların komisyon qaydasında satışının rəsmiləşdirilməsi
 • Malların emala göndərilməsinin və emaldan qaytarılmasının rəsmiləşdirilməsi
 • Malların inventarizasiyasının aparılması və nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi
 • Malların daşınması zamanı nəqliyyat işlərinin rəsmiləşdirilməsi
İstehsal əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi, TTA-nın və gömrük əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi qaydası
14 mövzu
2 saat
 • İstehsal müəssisələrində sənəd dövriyyəsi prosesi
 • Xammal-materialın alışı ilə əlaqədar sənədləşmənin tərtibi
 • Xammal-materialın istehsala buraxılışı ilə əlaqədar sənədləşmənin tərtibi
 • İstehsal olunmuş hazır məhsulun mədaxilinin rəsmiləşdirilməsi
 • Xammal-material və hazır məhsulların təsərrüfatdaxili hərəkətinin rəsmiləşdirilməsi
 • Hazır məhsulların satışının rəsmiləşdirilməsi
 • Maya dəyərinin kalkulyasiyasının rəsmiləşdirilməsi
 • İstehsal ehtiyatlarının inventarizasiyasının aparılması və nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi
 • Müəssisələrdə TTA ilə bağlı sənəd dövriyyəsi
 • TTA-nın alışı və anbara mədaxili ilə əlaqədar sənədləşmənin aparılması
 • TTA-nın istismara qəbul edilməsi və onlara inventar kartoçkalarının açılması
 • TTA-nın istismardan çıxarılması və ləğv olunması
 • TTA-nın müəssisədaxili təhvil-təslimi
 • TTA-nın inventarizasiyası
Tələblər
 • Mühasibatlıq üzrə əsas biliklərə sahib olmaq
 • Düzgün sənədləşməni aparmağı sevmək
Müəllimlərimiz
Dərslərimiz bu sahədə kifayət qədər bilik və təcrübəyə sahib mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur!

Aqil Səfərov

Əsas Müəllim
A Kateqoriya

Fariz Alxazov

Əsas Müəllim
A Kateqoriya
 • Kursa nələr daxildir:
 • 10+ il Təkmilləşdirilmiş Tədris Proqramı 10 ildir tədris olunan və bu müddətdə daim optimallaşdırılan təlim proqramı
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • Tədris Vəsaitləri Ödənişsiz dərs vəsaitləri ilə təminat
 • Mentor Dəstəyi Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi

Tez-tez soruşulan Suallar

Təlimin müddəti neçə aydır?

Təlim müddəti 1.3 aydır.

Təlimin ödənişi nə qədərdir?

Təlimin ödənişi keçirilmə vaxtından və Təlimçidən asılı olaraq dəyişir.

Əlaqəli Kurslar

Başlanğıc səviyyə
İdarəetmə Uçotuna Giriş
Praktiki Mühasibatlıq

İdarəetmə Uçotuna Giriş

İdarəetmə Uçotu təlimimiz müəssisələrdə xərc və məsrəflərin uçotunun düzgün şəkildə aparılması və istehsal olunan məhsulların maya dəyərinin səlis şəkildə hesablanmasını öyrənməyiniz üçündür.

idarəetmə uçot mühasibatlıq hesabat
0 məzun
10 mövzu
24 saat
Mütəxəssis səviyyə Ən çox satılan
Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)
Praktiki Mühasibatlıq

Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)

0-dan Maliyyə Uçotu, Vergi Uçotu və Rəsmiləşmə əməliyyatlarını bu təlimimiz vasitəsilə tam öyrənərək bir Mühasib kimi yetiş!

0-dan Mühasibatlıq Uçot Maliyyə Hesabatı Vergi Uçotu Vergi Bəyannaməsi Kargüzarlıq
700 məzun
33 mövzu
72 saat
Mütəxəssis səviyyə Ən çox satılan
Maliyyə Uçotu
Praktiki Mühasibatlıq

Maliyyə Uçotu

Bir Mühasib Maliyyə uçotu kimi mühasibatlığın təməl biliklərini yaxşı bilməlidir. Bu təlimimizə qoşularaq “mühasibatlığın əlifbası”nı öyrən!

Hesablar planı Müxabirələşmə İkili yazılış Maliyyə hesabatı Maya dəyəri TTA-nın hərəkəti
1500 məzun
18 mövzu
36 saat
Mütəxəssis səviyyə Ən çox satılan
Vergi Uçotu
Praktiki Mühasibatlıq

Vergi Uçotu

Vergi və sığorta ödənişlərinin növlərini, uçotunun aparılmasını və vergi bəyannamələrinin tərtib edilməsini bu təlimimizdə öyrən!

Vergi Uçotu BTP Proqramı DSMF Əmək Haqqı Bəyannamə e-taxes.gov.az
900 məzun
9 mövzu
24 saat
Mütəxəssis səviyyə
Rəsmi Mühasibatlığın Təşkili (Kargüzarlıq)
Praktiki Mühasibatlıq

Rəsmi Mühasibatlığın Təşkili (Kargüzarlıq)

Mühasibatlıq üzrə sənədlərin düzgün şəkildə hazırlanmasını bu təlimimizə qoşularaq öyrən və dəqiq rəsmiləşdirilməni həyata keçir!

Sənədləşmə Kassa Bank Təhtəlhesab şəxs Debitor və kreditorlar Əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi
900 məzun
6 mövzu
12 saat
Başlanğıc səviyyə
İqtisadiyyata Giriş (Mühasibatlığa İlk Addım)
Praktiki Mühasibatlıq

İqtisadiyyata Giriş (Mühasibatlığa İlk Addım)

Əgər ixtisasının iqtisadiyyat və mühasibatlıqla əlaqəsi yoxdursa (bu sahədə biliklərin 0-dırsa), Mühasib olmaq üçün bu təlimdən başla!

İqtisadi anlayışlar Müəssisə fəaliyyəti Ticarət İdxal-ixrac əməliyyatları Qiymətli kağızlar Pul
150 məzun
8 mövzu
16 saat
Peşəkar səviyyə Ən çox satılan
Praktiki Vergi Qanunvericiliyi
Praktiki Mühasibatlıq

Praktiki Vergi Qanunvericiliyi

Vergi Qanunvericiliyini bu sahə üzrə ekspertdən praktiki əsaslarla öyrənərək tətbiq etmək üçün bu təlimimizdən faydalan!

Vergi Qanunvericiliyi Vergi Məcəlləsi ƏDV Sosial Sığorta haqqında Qanun Vergi növləri
35 məzun
18 mövzu
36 saat
Əlavə sualınız var?
Gəlin danışaq!

Dərslər, müəllimlər və tədris prosesimiz haqqında dəqiq məlumatı birbaşa proqram məsləhətçimizdən əldə edin.

050
Praktiki Mühasibatlıq
Peşəkar Mühasib Sertifikatı
Beynəlxalq Sertifikatlar
Mühasibatlıq Proqramları
Digər Təlimlər
Qanunvericilik