Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)

Mütəxəssis Mühasib Yetişdirmə Proqramı


 

Sıfırdan başlayaraq tədris olunan bu Beynəlxalq Mühasibatlıq Kursu həm dünya, həm də milli təcrübəni özündə birləşdirərək real praktikaya əsaslanır. 

 

Tam mütəxəssis səviyyəsində mühasibat uçotu öyrənmək istəyən şəxslər tədris etdiyimiz mühasibatlıq kursları arasında məhz bu proqramdan faydalanır. Sadə izahları ilə seçilən peşəkar təlimçilərimiz tərəfindən keçirilən praktiki mühasibatlıq kursu dərslərimizdə əsas məqsədimiz mütəxəssis səviyyəsində Mühasib yetişdirməkdir.


 

Mühasibatlıq Kursları nələri əhatə edir?

- Maliyyə Uçotu (ikili yazılış, hesablar planı ilə işləmə, müxabirələşmə, uçotun qurulması və aparılması, maya dəyərinin hesablanması, maliyyə hesabatlarının hazırlanması və s.);
- Vergi Uçotu (vergi və növləri, ƏDV və digər növlərin hesablanması, müxabirələşmələr, uçotun aparılması, bəyannamələrin (hesabat) hazırlanması, BTP proqramı, DSMF ayırmaları və əməkhaqqı hesablanması, e-gov portalları); 
- Rəsmi Mühasibatlıq (rəsmiləşmə əməliyyatları, qaimə və faktura tipli sənədlər, ezamiyyə və s. üzrə rəsmiləşmələr);
- 1C 8.3 (kassa və bank üzrə mədaxil və məxaric əməliyyatları, alış və satış əməliyyatları, işçilər və əmək haqqı üzrə əməliyyatları, ƏDV reqlament və ayın bağlanması əməliyyatları, 1C 8.3-də Hesabatlar və s.) hissələrini əhatə edən həm qrup, həm də fərdi mühasibat kursu olaraq tədris edilir. 

  

Mühasibatlıq Kursu kimlər üçündür?

- mühasibat uçotu, audit, maliyyə sahəsində çalışan;
- tədris edən və bu sahə ilə maraqlanan;
- həmçinin bu sahədə biliyi və təcrübəsi olmayan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

 

Əgər Sən də mühasibatlıq sektorunda uğurlu kadr olmaq istəyirsənsə, praktiki mühasibatlıq kursumuza qoşularaq öz məqsədinə çatmaq yolunda ilk addımını bizimlə at!

 • Mütəxəssis səviyyə
 • Kursa nələr daxildir:
 • 10+ il Təkmilləşdirilmiş Tədris Proqramı 10 ildir tədris olunan və bu müddətdə daim optimallaşdırılan təlim proqramı
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • Tədris Vəsaitləri Ödənişsiz dərs vəsaitləri ilə təminat
 • Mentor Dəstəyi Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi
 • Karyera Mərkəzi Seçilmiş məzunlarımızın əməkdaşlıq etdiyimiz təşkilatlarda təcrübə və real işlə təminatı
 • Müraciət edin
 • Sizə zəng edək
Təlim nəticəsində nə öyrənəcəksiniz:
 • Uçot və hesabat sisteminin məntiqi

 • Maliyyə əməliyyatlarının ikili qeydiyyat üsulu ilə uçota alınması

 • Maliyyə hesabatlarının hazırlanması proseduru

 • Müəssisədə istifadə olunan yeni hesablar planının formalaşdırılması və tətbiq edilməsi

 • Vergi və onun növlərinin mahiyyəti

 • Vergi növlərinin hesablanması və uçotunun aparılması

 • AR Vergi Məcəlləsinə uyğun şəkildə vergi, statistika və DSMF hesabatlarının tərtibi, habelə BTP proqramından istifadə edərək bəyannamə paketlərinin hazırlanması

 • Ciddi hesabat blankları üzərində işləmək və sənədləşmə proseslərinin təşkil edilməsi

 • İkili qeydiyyat metodundan istifadə etməklə maliyyə əməliyyatlarının uçotu

4 kursdan ibarət tam İxtisaslaşma Proqramı
 • Kurs 1: Maliyyə Uçotu
 • Kurs 2: Vergi Uçotu
 • Kurs 3: Rəsmi Mühasibatlığın Təşkili
 • Kurs 4: 1C 8.3

Ardıcıl olaraq öyrənilməsi şiddətlə tövsiyyə olunur. Bu ixtisaslaşma kursunun tədris proqramı aşağıdakı kimidir.

Kurs Proqramı
4 bölmə
48 dərs
5 ay
96 saat
MALİYYƏ UÇOTU VƏ HESABATI
19 mövzu
38 saat
 • Müəssisənin fəaliyyəti və beynəlxalq mühasibat uçotuna giriş
 • Maliyyə hesabatı formalarının tərkib elementlərinin izahı
 • Maliyyə bərabərliyində əməliyyatların qeydiyyatı
 • Yoxlama imtahanı - Hesablar planı və maliyyə hesabatı formaları ilə tanışlıq
 • Maliyyə hesabatlarının hazırlanması mərhələri: T-hesablar, ikitərəfli qeydiyyat üsulu və ilkin sınaq balansının tərtibi
 • Düzəliş qeydləri və düzəliş olunmuş sınaq balansı
 • Müvəqqəti hesabların bağlanması, son sınaq balansı və maliyyə hesabatlarının hazırlanması mərhələləri
 • Yoxlama imtahanı - Maliyyə hesabatlarının hazırlanması ilə bağlı məsələ həlləri
 • Aralıq imtahanı
 • Ticarət əməliyyatlarının, ehtiyatların uçotu və hesabatda əks etdirilməsi: fasiləsiz və dövri uçot metodları
 • Ehtiyatların (ticarət mallarının) maya dəyərinin hesablanması üsulları: FİFO, LİFO, AVCO və Spesifik identifikasiya metodları
 • Debitor borclarının və ümidsiz borcların uçotu və hesabatda əksi
 • Kreditor borclarının və qiymətləndirilmiş öhdəliklərin uçotu və hesabatda əksi
 • Yoxlama imtahanı - Uzun müddətli aktivlərin (TTA-nın) uçotu: ilkin dəyər, amortizasiya və silinmələrin uçotu
 • Uzun müddətli aktivlərin (TTA-nın) uçotu və hesabatı: vergi məcəlləsinin tətbiqi, yenidən qiymətləndirilmə və TTA-nın hərəkət cədvəli
 • Qeyri-maddi aktivlərin uçotu və hesabatı
 • Yoxlama imtahanı - Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
 • İstehsal məsrəflərinin və maya dəyərinin uçotu
 • Valyuta məzənnələrinin uçotu
 • Yoxlama imtahanı - Maliyyə hesabatlarının tərtibi üzrə praktiki məsələ həlləri
 • Final imtahanı
VERGİ-SIĞORTA ÖDƏNİŞLƏRİNİN UÇOTU, BƏYANNAMƏSİ VƏ RƏSMİLƏŞDİRİLMƏSİ QAYDASI
17 mövzu
34 saat
 • Vergitutma haqqında ilkin anlayışlar
 • Elektron kargüzarlıq, elektron qaimə fakturalar və vergi bəyannamələri haqqında ümumi məlumatlar
 • Sığorta ödənişlərinin mahiyyəti və uçotu
 • Yoxlama imtahanı - Fiziki şəxsin gəlir vergisinin mahiyyəti və uçotu
 • İşçilər və onlara ödənişlərin rəsmiləşdirilməsi qaydası
 • Ödəmə mənbəyindən tutulan gəlir vergisinin və sığorta ödənişlərinin uçotu və bəyannaməsi
 • Sadələşdirilmiş verginin uçotu və hesabatı
 • Yoxlama imtahanı - Malların və xidmətlərin rəsmiləşdirilməsi qaydası
 • Əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) və Əvəzləşdirilən ƏDV-nin uçotu
 • Avans, gömrük, kənd təsərrüfatı və s. əməliyyatlar zamanı ƏDV-nin uçotu
 • ƏDV-dən azad və ƏDV-yə 0 dərəcə ilə cəlb olunan əməliyyatların uçotu və ƏDV hesabatı
 • Yoxlama imtahanı - ƏDV bəyannaməsinin tərtibi üzrə praktiki məsələ
 • Aralıq imtahanı
 • Əmlak vergisinin uçotu və hesabatı
 • Torpaq, Aksiz, Mədən və Yol vergisi
 • Mənfəət (gəlir) vergisinin mahiyyəti və uçotu
 • Mənfəət (gəlir) vergisinin bəyannaməsinin hazırlanması və Əlavə 1-in tərtibi
 • Yoxlama imtahanı - Mənfəət və ƏDV bəyannaməsinin tərtibi üzrə praktiki məsələ, Statistika üzrə hesabatlar: Əmək, Xidmət, Ticarət və Müəssisə hesabatları
 • Final imtahanı
RƏSMİ MÜHASİBATLIĞIN TƏŞKİLİ
4 mövzu
8 saat
 • Kassa əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi qaydası
 • Təhtəlhesabşəxs ilə əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi qaydası
 • Bank əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi qaydası
 • Yoxlama - Əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi üzrə praktiki məsələ
 • Final imtahanı
1C 8.3 TƏLİMİ
8 mövzu
16 saat
 • 1C 8.3 proqramına giriş. İlkin sənədlərin yaradılması
 • Kassa əməliyyatları
 • Bank əməliyyatları
 • Satınalma əməliyyatları
 • Satış əməliyyatları
 • İşçilər və əmək haqqı üzrə əməliyyatlar
 • ƏDV reqlament və ayın bağlanması əməliyyatları
 • 1C 8.3 proqramında hesabatlar
 • Final imtahanı
Tələblər
 • Fundamental iqtisadi biliklərə malik olmaq
 • Sadə faiz, nisbət və tənasüb kimi riyazi biliklərin olması
 • Bir Mühasib kimi yetişmək məqsədinin olması
Müəllimlərimiz
Dərslərimiz bu sahədə kifayət qədər bilik və təcrübəyə sahib mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur!

Elvin Zaidov

Əsas Müəllim
B Kateqoriya

Kamran Məmmədov

Əsas Müəllim
B+ Kateqoriya

Mübarək Aydəmirov

Əsas Müəllim
B+ Kateqoriya

Fərid Nuriyev

Əsas Müəllim
A Kateqoriya

Aqil Səfərov

Əsas Müəllim
A Kateqoriya

Emin Kazımov

Əsas Müəllim
A Kateqoriya

Fariz Alxazov

Əsas Müəllim
A Kateqoriya
Rəylər
İlkin Lələyev Aparıcı Mühasib

Mühasibatlıq sahəsinin "əlifabasını" (Debet və Kredit), "hərflərdən sözlərin" (Müxabirləşmələr), "sözıərdən cümlələr" (Maliyyə Hesabatları) qurulmasını öyrətdiyi üçün  İATM-ə xüsusi təşəkkürlər!

Kənan Əkbərli Mühasib

Beynəlxal Mühasibatlığı dərindən praktiki şəkildə öyrənmək üçün mən deyərdim ki, çox mükəmməl bir kursdur. Uğurlar!

Ceyhun İsmayılov Mühasib
Mütəxəssis Mühasib Yetişdirmə Proqramı kursunu fərqlənmə ilə bitirdim. Mən kursa başladıqda bu peşədə biliklərim aşağı səviyədəidi. Kursun rəhbərliyinə və təşkilatçılarına təşəkkürümü bildirirəm. Xüsusi ilə mənə proqramı tədris edən müəllimlərə minnətdaram.
Kazımova Ülviyyə Mühasib
Çox gözəl təşkil olunmuş praktiki proqramı və profesional və məsuliyyətli komandası var İATM-nın
Fərid Məmmədyarov Tələbə
Çox yaxşı kursdu, hər şeyə görə çox sağolun, ciddən çox şey öyrəndim və öyrənməyə davam edirəm, başda Aqil müəlim olmaqla bütün İATM ailəsinə təşəkkürlər
Babayeva Səadət Mühasib köməkçisi
Kursdakı müəllimlər doğurdan da möhtəşəmdirlər! Təhsil və keyfiyyət öz sözün deyir!
 • Mütəxəssis səviyyə
 • Kursa nələr daxildir:
 • 10+ il Təkmilləşdirilmiş Tədris Proqramı 10 ildir tədris olunan və bu müddətdə daim optimallaşdırılan təlim proqramı
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • Tədris Vəsaitləri Ödənişsiz dərs vəsaitləri ilə təminat
 • Mentor Dəstəyi Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi
 • Karyera Mərkəzi Seçilmiş məzunlarımızın əməkdaşlıq etdiyimiz təşkilatlarda təcrübə və real işlə təminatı
Kursa başlama cədvəli
27 fevral
Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)
II və V Gündüz qrupu 10:00-12:00 Əyani Aqil Səfərov
gün : saat : dəqiqə : saniyə
: : :
Müraciət edin
04 mart
Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)
I və IV Axşam qrupu 19:00-21:00 Əyani Fərid Nuriyev
gün : saat : dəqiqə : saniyə
: : :
Müraciət edin
28 mart
Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)
I və IV Gündüz qrupu 15:00-17:00 Əyani Aqil Səfərov
gün : saat : dəqiqə : saniyə
: : :
Müraciət edin
15 aprel
Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)
I və IV Axşam qrupu 19:00-21:00 Əyani Aqil Səfərov
gün : saat : dəqiqə : saniyə
: : :
Müraciət edin

Tez-tez soruşulan Suallar

Hansı bölmə daxilində Karyera Mərkəzi istifadə etmək olar?

Kursu bitirdikdə tələbənin ümumi müvəfəqiyyət göstəricisi 85 baldan yüksəkdirsə, bu halda İATM tərəfindən Karyera Mərkəzi dəstəyi göstərilir. 

Təlimin müddəti neçə aydır?

Təlimin müddəti 5 aydır.

Təlimin ödənişi nə qədərdir?

Təlimin ödənişi keçirilmə vaxtından və Təlimçidən asılı olaraq dəyişir.

Əlaqəli Kurslar

Başlanğıc səviyyə
İdarəetmə Uçotuna Giriş
Praktiki Mühasibatlıq

İdarəetmə Uçotuna Giriş

İdarəetmə Uçotu təlimimiz müəssisələrdə xərc və məsrəflərin uçotunun düzgün şəkildə aparılması və istehsal olunan məhsulların maya dəyərinin səlis şəkildə hesablanmasını öyrənməyiniz üçündür.

idarəetmə uçot mühasibatlıq hesabat
0 məzun
10 mövzu
24 saat
Mütəxəssis səviyyə Ən çox satılan
Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)
Praktiki Mühasibatlıq

Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)

0-dan Maliyyə Uçotu, Vergi Uçotu və Rəsmiləşmə əməliyyatlarını bu təlimimiz vasitəsilə tam öyrənərək bir Mühasib kimi yetiş!

0-dan Mühasibatlıq Uçot Maliyyə Hesabatı Vergi Uçotu Vergi Bəyannaməsi Kargüzarlıq
700 məzun
33 mövzu
72 saat
Mütəxəssis səviyyə Ən çox satılan
Maliyyə Uçotu
Praktiki Mühasibatlıq

Maliyyə Uçotu

Bir Mühasib Maliyyə uçotu kimi mühasibatlığın təməl biliklərini yaxşı bilməlidir. Bu təlimimizə qoşularaq “mühasibatlığın əlifbası”nı öyrən!

Hesablar planı Müxabirələşmə İkili yazılış Maliyyə hesabatı Maya dəyəri TTA-nın hərəkəti
1500 məzun
18 mövzu
36 saat
Mütəxəssis səviyyə Ən çox satılan
Vergi Uçotu
Praktiki Mühasibatlıq

Vergi Uçotu

Vergi və sığorta ödənişlərinin növlərini, uçotunun aparılmasını və vergi bəyannamələrinin tərtib edilməsini bu təlimimizdə öyrən!

Vergi Uçotu BTP Proqramı DSMF Əmək Haqqı Bəyannamə e-taxes.gov.az
900 məzun
9 mövzu
24 saat
Mütəxəssis səviyyə
Rəsmi Mühasibatlığın Təşkili (Kargüzarlıq)
Praktiki Mühasibatlıq

Rəsmi Mühasibatlığın Təşkili (Kargüzarlıq)

Mühasibatlıq üzrə sənədlərin düzgün şəkildə hazırlanmasını bu təlimimizə qoşularaq öyrən və dəqiq rəsmiləşdirilməni həyata keçir!

Sənədləşmə Kassa Bank Təhtəlhesab şəxs Debitor və kreditorlar Əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi
900 məzun
6 mövzu
12 saat
Başlanğıc səviyyə
İqtisadiyyata Giriş (Mühasibatlığa İlk Addım)
Praktiki Mühasibatlıq

İqtisadiyyata Giriş (Mühasibatlığa İlk Addım)

Əgər ixtisasının iqtisadiyyat və mühasibatlıqla əlaqəsi yoxdursa (bu sahədə biliklərin 0-dırsa), Mühasib olmaq üçün bu təlimdən başla!

İqtisadi anlayışlar Müəssisə fəaliyyəti Ticarət İdxal-ixrac əməliyyatları Qiymətli kağızlar Pul
150 məzun
8 mövzu
16 saat
Peşəkar səviyyə Ən çox satılan
Praktiki Vergi Qanunvericiliyi
Praktiki Mühasibatlıq

Praktiki Vergi Qanunvericiliyi

Vergi Qanunvericiliyini bu sahə üzrə ekspertdən praktiki əsaslarla öyrənərək tətbiq etmək üçün bu təlimimizdən faydalan!

Vergi Qanunvericiliyi Vergi Məcəlləsi ƏDV Sosial Sığorta haqqında Qanun Vergi növləri
35 məzun
18 mövzu
36 saat
Əlavə sualınız var?
Gəlin danışaq!

Dərslər, müəllimlər və tədris prosesimiz haqqında dəqiq məlumatı birbaşa proqram məsləhətçimizdən əldə edin.

050
Praktiki Mühasibatlıq
Peşəkar Mühasib Sertifikatı
Beynəlxalq Sertifikatlar
Mühasibatlıq Proqramları
Digər Təlimlər
Qanunvericilik