Maliyyə Uçotu

Maliyyə uçotu kursu:


Maliyyə uçotu kursu mühasibatlığın “əlifbası”nı əhatə etməklə sıfırdan mühasib olmaq istəyən şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Beynəlxalq mühasibat uçotunun əsasları tədris olunan bu maliyyə kursu həm nəzəri, həm də praktiki bilikləri özündə birləşdirir.

Təlim ACCA F3 (Financial Accounting) proqramının praktiki izahını əhatə etməklə 90% real iş şəraitinə uyğun olaraq keçilir.

13 ildən çox vaxt ərzində maliyyə uçotunun konseptual əsasları tədris etdiyimiz bu təlimdə məqsəd mühasib-təlimçilərimiz tərəfindən müxtəlif bilik səviyyəsinə malik şəxslərə maliyyə uçotunu öyrətməkdir.


Bəs Maliyyə uçotu nədir?

Maliyyə uçotu - əsasən kənar istifadəçilərin tələblərinə uyğun informasiya formalaşdıran bir uçotdur. Belə ki, bu uçot müəssisənin maliyyə məqsədlərinə hansı səviyyədə çatdığını yoxlamaq və gələcək dövr üçün plan qurmaq üçün aparılır. Maliyyə uçotunun əsas məqsədi şirkətin aşağıdakı maliyyə hesabatlarını hazırlamaqdır:

1. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabat;
2. Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat;
3. Balans hesabatı;
4. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat.

Maliyyə uçotu kursu nələri əhatə edir?

• Maliyyə uçotunun mahiyyəti - Beynəlxalq uçot və hesabat sisteminin məntiqini anlamaq
• Hesablar planı ilə işləmə - Müəssisədə istifadə olunan yeni hesablar planının formalaşdırılması və tətbiq edilməsi
• Müxabirələşmənin praktiki izahı - debet və kredit vasitəsi ilə əməliyyatların müxabirləşmələrini sərbəst şəkildə verilməsi
• İkili yazılış texnikası - maliyyə əməliyyatlarının ikili qeydiyyat üsulu ilə uçota alınması
• Maliyyə hesabatlarının hazırlanması proseduru - maliyyə hesabatlarının hazırlanma texnikası və şirkətin maliyyə vəziyyəti haqqında əsas nəticələrin çıxarılması, ilkin sınaq balansının tərtib edilməsi, T hesabda və jurnalda əməliyyatların qeydiyyatı
• Maya dəyərinin hesablanması - ehtiyatların (malların) maya dəyərinin hesablanmasının metodları (spesifik identifikasiya, FİFO, LİFO, AVCO)
• TTA-nın (Torpaq, Tikili və Avadanlıqlar) hərəkəti - TTA-ın ilkin dəyərinin müəyyən edilməsi və uçotu, TTA-ın amortizasiya və yenidən qiymətləndirilməsinin uçotunun aparılması 
• Maliyyə əməliyyatlarının uçotunun aparılması - (ticarət əməliyyatlarının, malların uçotu; debitor, kreditor, borclarının, ümidsiz borcların və qiymətləndirilmiş öhdəliklərin uçotu; istehsal məsrəflərinin uçotu; valyuta məzənnələrinin uçotu; mənfəət vergisi və təxirə salınmış verginin uçotu).

Qısa desək, təlimin əsas məqsədi maliyyə hesabatı formalarını ən sadə üsullarla hazırlamaq və əsas texnika olan hesablar ilə ikili yazılış texnikasını, debet və kredit vasitəsi ilə əməliyyatların müxabirləşmələrini sərbəst şəkildə verə bilməyi öyrət­məkdən ibarətdir. 

 

Maliyyə uçotu təlimi mühasibat uçotu, audit, maliyyə sahəsində çalışan, tədris edən və bu sahə ilə maraqlanan, həmçinin bu sahədə biliyi və təcrübəsi olmayan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Əgər sən də mühasibatlıq səhəsində yenisənsə, Maliyyə Uçotu təlimimizə qoşularaq çətin və kompleks görünən mühasibat uçotunu sadə və təməlli formada öyrənməyə başla!

 • Kursa nələr daxildir:
 • 14+ il Təkmilləşdirilmiş Tədris Proqramı 14 ildir tədris olunan və bu müddətdə daim optimallaşdırılan təlim proqramı
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • Tədris Vəsaitləri Ödənişsiz dərs vəsaitləri ilə təminat
 • Mentor Dəstəyi Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi
 • Müraciət edin
 • Sizə zəng edək
Təlim nəticəsində nə öyrənəcəksiniz:
 • Uçot və hesabat sisteminin məntiqi

 • Maliyyə əməliyyatlarının ikili qeydiyyat üsulu ilə uçota alınması

 • Maliyyə hesabatlarının hazırlanması proseduru

 • Müəssisədə istifadə olunan yeni hesablar planının formalaşdırılması və tətbiq edilməsi

Kurs Proqramı
19 bölmə
19 dərs
2.5 ay
38 saat
Müəssisənin fəaliyyəti və beynəlxalq mühasibat uçotuna giriş
1 mövzu
2 saat
Maliyyə hesabatı formalarının tərkib elementlərinin izahı
1 mövzu
2 saat
Maliyyə bərabərliyində əməliyyatların qeydiyyatı
1 mövzu
2 saat
Hesablar planı və maliyyə hesabatı formaları ilə tanışlıq
1 mövzu
2 saat
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması mərhələri: T-hesablar, ikitərəfli qeydiyyat üsulu və ilkin sınaq balansının tərtibi
1 mövzu
2 saat
Düzəliş qeydləri və düzəliş olunmuş sınaq balansı
1 mövzu
2 saat
Müvəqqəti hesabların bağlanması, son sınaq balansı və maliyyə hesabatlarının hazırlanması mərhələləri
1 mövzu
2 saat
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması ilə bağlı məsələ həlləri
1 mövzu
2 saat
Ticarət əməliyyatlarının, ehtiyatların uçotu və hesabatda əks etdirilməsi: fasiləsiz və dövri uçot metodları
1 mövzu
2 saat
Ehtiyatların (ticarət mallarının) maya dəyərinin hesablanması üsulları: FİFO, LİFO, AVCO və Spesifik identifikasiya metodları
1 mövzu
2 saat
Debitor borclarının və ümidsiz borcların uçotu və hesabatda əksi
1 mövzu
2 saat
Kreditor borclarının və qiymətləndirilmiş öhdəliklərin uçotu və hesabatda əksi
1 mövzu
2 saat
Uzun müddətli aktivlərin (TTA-nın) uçotu: ilkin dəyər, amortizasiya və silinmələrin uçotu
1 mövzu
2 saat
Uzun müddətli aktivlərin (TTA-nın) uçotu və hesabatı: vergi məcəlləsinin tətbiqi, yenidən qiymətləndirilmə və TTA-nın hərəkət cədvəli
1 mövzu
2 saat
Qeyri-maddi aktivlərin uçotu və hesabatı
1 mövzu
2 saat
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
1 mövzu
2 saat
İstehsal məsrəflərinin və maya dəyərinin uçotu
1 mövzu
2 saat
Valyuta məzənnələrinin uçotu
1 mövzu
2 saat
Maliyyə hesabatlarının tərtibi üzrə praktiki məsələ həlləri
1 mövzu
2 saat
Tələblər
 • Baza iqtisadi biliklərə malik olmaq
 • Sadə faiz, nisbət və tənasüb kimi riyazi biliklərin olması
Müəllimlərimiz
Dərslərimiz bu sahədə kifayət qədər bilik və təcrübəyə sahib mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur!

Fərid Nuriyev

Əsas Müəllim
A Kateqoriya

Bilal Bilallı

Əsas Müəllim
B+ Kateqoriya

Aqil Səfərov

Əsas Müəllim
A Kateqoriya

Emin Kazımov

Əsas Müəllim
A Kateqoriya

Fariz Alxazov

Əsas Müəllim
A Kateqoriya
 • Kursa nələr daxildir:
 • 14+ il Təkmilləşdirilmiş Tədris Proqramı 14 ildir tədris olunan və bu müddətdə daim optimallaşdırılan təlim proqramı
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • Tədris Vəsaitləri Ödənişsiz dərs vəsaitləri ilə təminat
 • Mentor Dəstəyi Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi

Tez-tez soruşulan Suallar

Təlimin müddəti neçə aydır?

Təlim müddəti 2.5 aydır

Təlimin ödənişi nə qədərdir?

Təlimin ödənişi keçirilmə vaxtından və Təlimçidən asılı olaraq dəyişir.

Əlaqəli Kurslar

Başlanğıc səviyyə
İdarəetmə Uçotuna Giriş
Praktiki Mühasibatlıq

İdarəetmə Uçotuna Giriş

İdarəetmə Uçotu təlimimiz müəssisələrdə xərc və məsrəflərin uçotunun düzgün şəkildə aparılması və istehsal olunan məhsulların maya dəyərinin səlis şəkildə hesablanmasını öyrənməyiniz üçündür.

idarəetmə uçot mühasibatlıq hesabat
0 məzun
10 mövzu
24 saat
Mütəxəssis səviyyə Ən çox satılan
Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)
Praktiki Mühasibatlıq

Mühasibatlıq Kursları (0-dan Mühasibat Uçotu)

0-dan Maliyyə Uçotu, Vergi Uçotu və Rəsmiləşmə əməliyyatlarını bu təlimimiz vasitəsilə tam öyrənərək bir Mühasib kimi yetiş!

0-dan Mühasibatlıq Uçot Maliyyə Hesabatı Vergi Uçotu Vergi Bəyannaməsi Kargüzarlıq
1000 məzun
33 mövzu
72 saat
Mütəxəssis səviyyə Ən çox satılan
Maliyyə Uçotu
Praktiki Mühasibatlıq

Maliyyə Uçotu

Bir Mühasib Maliyyə uçotu kimi mühasibatlığın təməl biliklərini yaxşı bilməlidir. Bu təlimimizə qoşularaq “mühasibatlığın əlifbası”nı öyrən!

Hesablar planı Müxabirələşmə İkili yazılış Maliyyə hesabatı Maya dəyəri TTA-nın hərəkəti
1500 məzun
18 mövzu
36 saat
Mütəxəssis səviyyə Ən çox satılan
Vergi Uçotu
Praktiki Mühasibatlıq

Vergi Uçotu

Vergi və sığorta ödənişlərinin növlərini, uçotunun aparılmasını və vergi bəyannamələrinin tərtib edilməsini bu təlimimizdə öyrən!

Vergi Uçotu BTP Proqramı DSMF Əmək Haqqı Bəyannamə e-taxes.gov.az
900 məzun
9 mövzu
24 saat
Mütəxəssis səviyyə
Rəsmi Mühasibatlığın Təşkili (Kargüzarlıq)
Praktiki Mühasibatlıq

Rəsmi Mühasibatlığın Təşkili (Kargüzarlıq)

Mühasibatlıq üzrə sənədlərin düzgün şəkildə hazırlanmasını bu təlimimizə qoşularaq öyrən və dəqiq rəsmiləşdirilməni həyata keçir!

Sənədləşmə Kassa Bank Təhtəlhesab şəxs Debitor və kreditorlar Əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi
900 məzun
6 mövzu
12 saat
Başlanğıc səviyyə
İqtisadiyyata Giriş (Mühasibatlığa İlk Addım)
Praktiki Mühasibatlıq

İqtisadiyyata Giriş (Mühasibatlığa İlk Addım)

Əgər ixtisasının iqtisadiyyat və mühasibatlıqla əlaqəsi yoxdursa (bu sahədə biliklərin 0-dırsa), Mühasib olmaq üçün bu təlimdən başla!

İqtisadi anlayışlar Müəssisə fəaliyyəti Ticarət İdxal-ixrac əməliyyatları Qiymətli kağızlar Pul
150 məzun
8 mövzu
16 saat
Peşəkar səviyyə Ən çox satılan
Praktiki Vergi Qanunvericiliyi
Praktiki Mühasibatlıq

Praktiki Vergi Qanunvericiliyi

Vergi Qanunvericiliyini bu sahə üzrə ekspertdən praktiki əsaslarla öyrənərək tətbiq etmək üçün bu təlimimizdən faydalan!

Vergi Qanunvericiliyi Vergi Məcəlləsi ƏDV Sosial Sığorta haqqında Qanun Vergi növləri
35 məzun
18 mövzu
36 saat
Əlavə sualınız var?
Gəlin danışaq!

Dərslər, müəllimlər və tədris prosesimiz haqqında dəqiq məlumatı birbaşa proqram məsləhətçimizdən əldə edin.

050
Praktiki Mühasibatlıq
Peşəkar Mühasib Sertifikatı
Beynəlxalq Sertifikatlar
Mühasibatlıq Proqramları
Digər Təlimlər
Qanunvericilik