Qeyri-Maliyyəçilər üçün Maliyyə

Qeyri-maliyyəçilər üçün maliyyə təlimi maliyyə haqqında ən zəruri nəzəri və praktiki bilikləri əhatə edir. Təlimdə maliyyənin mahiyyəti ilə bağlı əsas anlayışlar, maliyyəçinin vəzifələri, maliyyə əməliyyatları və onların maliyyə bərabərliyində əksi kimi vacib mövzular nəzərdən keçirilir

Müəssisədə işçilərin gündəlik işləri ilə bağlı qərar verməsində (Müəssisədə işlərlə bağlı düzgün qərarvermə üçün) düzgün maliyyə məlumatı və maliyyə analizinə əsaslanmaq vacibdir. Bunun üçün müəssisədə işləyən hər kəsin maliyyə haqqında ilkin biliklərinin olmasına ehtiyac yaranır. Hər bir işçinin maliyyə üzrə müəyyən biliklərinin olması öz növbəsində şirkətin inkişafında mühim rol oynayır. 

Həmçinin maliyyə hesabatı formaları və onların təhlili, xərclərin mahiyyəti, tərkibi, təsnifatı və analizi haqqında biliklər təlimdə əhatə olunur.


Təlim nəticəsində aşağıdakıları öyrənəcəksiniz:

- Müəssisədə maliyyə və mühasibatlığın rolu 

- Maliyyə hesabatı formaları haqqında anlayışlar

- Əməliyyatların maliyyə bərabərliyinə və hesabatlara təsiri

- Maliyyə hesabatı formalarının təhlili 

- Kapitalın paylanması 

- Xərclərin təhlili və zərərsizlik nöqtəsi 

- Pulun zaman dəyəri 

- Qiymətli kağızlar bazarı 

- Maliyyə planlaması və büdcənin hazırlanması


 

Maliyyə şöbəsində çalışmayan, lakin qərarvermə zamanı maliyyə hesabatlarını oxuyaraq təhlil etmək ehtiyacı olan rəhbərlər, istehsal üzrə menecerlər, təchizat və marketinq mütəxəssisləri, HR üzrə əməkdaşlar üçün bu təlim idealdır.

 

 • Mütəxəssis səviyyə
 • Maliyyənin Əsasları null
 • Kursa nələr daxildir:
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • Tədris Vəsaitləri Ödənişsiz dərs vəsaitləri ilə təminat
 • Mentor Dəstəyi Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Müraciət edin
 • Sizə zəng edək
Təlim nəticəsində nə öyrənəcəksiniz:
 • Müəssisədə maliyyə və mühasibatlığın rolu

 • Maliyyə hesabatı formaları haqqında anlayışlar

 • Əməliyyatların maliyyə bərabərliyinə və hesabatlara təsiri

 • Maliyyə hesabatı formalarının təhlili

 • Kapitalın paylanması

 • Xərclərin təhlili və zərərsizlik nöqtəsi

 • Pulun zaman dəyəri

 • Qiymətli kağızlar bazarı

 • Maliyyə planlaması və büdcənin hazırlanması

Kurs Proqramı
Müəssisədə maliyyə və mühasibatlığın rolu
3 mövzu
2 saat
 • Müəssisə və onun strukturunda maliyyə
 • Maliyyə əməliyyatlarının mahiyyəti və növləri
 • Müəssisənin maliyyə bərabərliyi və maliyyə hesabatları haqqında ilkin anlayışlar
Yoxlama sualları 1
0 mövzu
1 saat
 • Əvvəlki mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Maliyyə hesabatı formaları haqqında anlayışlar
6 mövzu
2 saat
 • Maliyyə hesabatları haqqında ümumi anlayış
 • Balansın mahiyyəti və onu təşkil edən maddələrin təsviri
 • Mənfəət və Zərərlər Haqqinda Hesabat
 • Kapitalda Dəyişikliklər haqqında hesabat
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
 • Maliyyə hesabatına izah haqqinda hesabat
Yoxlama sualları 2
0 mövzu
1 saat
 • Əvvəlki mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Əməliyyatların maliyyə bərabərliyinə və hesabatlara təsiri
3 mövzu
2 saat
 • Maliyyə bərabərliyində əməliyyatların qeydiyyatı qaydaları
 • Əməliyyatların maliyyə bərabərliyinə təsiri qaydaları
 • Aktivlərin artması əməliyyatları
 • Aktivlərin azalması əməliyyatları
 • Aktivlərin yerdəyişməsi əməliyyatları
 • Passivlərin yerdəyişməsi əməliyyatları
 • Əməliyyatların maliyyə hesabatı formalarına təsiri
Yoxlama sualları 3
3 mövzu
2 saat
 • Əvvəlki mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Maliyyə hesabatı formalarının təhlili
3 mövzu
2 saat
 • Maliyyə hesabatının təhlilinin məqsədləri
 • Maliyyə hesabatının təhlili metodları
 • Üfüqi təhlil
 • Trend təhlili
 • Şaquli təhlil
 • Maliyyə hesabatının əmsallar vasitəsilə təhlili
 • Likvidlik əmsalları
 • Dövriyyə əmsalları
 • Rentabellik əmsalları
Yoxlama sualları 4
0 mövzu
1 saat
 • Əvvəlki mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Kapitalın paylanması
5 mövzu
2 saat
 • Kapitalın ədalətli paylanması
 • Əsas kapital mənbələri, formalaşması və yerləşdirilme
 • Alacaqlar və Öhdəliklər
 • Pulun və ehtiyatların optimallaşdırılması
 • Dividendin ödənməsi və səhmlərin gerialınması
Yoxlama sualları 5
0 mövzu
1 saat
 • Əvvəlki mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Xərclərin təhlili və zərərsizlik nöqtəsi
5 mövzu
2 saat
 • Xərc və məsrəf anlayışlarının mahiyyəti
 • Xərclərin təsnifatı
 • İstehsalat məsrəflərinin strukturu və maya dəyərinin tərkib elementləri
 • İstehsalat məsrəflərinin və məhsulun maya dəyərinin hesablanmasinin bəzi düsturları
 • Zərərsizlik nöqtəsinin tapılması
Yoxlama sualları 6
0 mövzu
1 saat
 • Əvvəlki mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Pulun zaman dəyəri
4 mövzu
2 saat
 • Pulun zaman dəyəri anlayışı
 • Gələcək dəyər
 • İndiki dəyər
 • İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi zamanı NPV-nin tətbiqi
Yoxlama sualları 7
0 mövzu
1 saat
 • Əvvəlki mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Qiymətli kağızlar bazarı
7 mövzu
2 saat
 • Qiymətli kağızlar bazarı və onların növləri
 • Qiymətli kağızlar və onların növləri
 • Qiymətli kağızlar bazarında göstərilən fəaliyyət növləri
 • İnvestisiya keyfiyyəti və risklərinin qiymətləndirilməsi
 • Depozit sertifikatlarının mahiyyəti və növləri
 • Veksellər
 • Fond birjaları
Yoxlama sualları 8
0 mövzu
1 saat
 • Əvvəlki mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Maliyyə planlaması və büdcənin hazırlanması
9 mövzu
2 saat
 • Maliyyə planlamasının mahiyyəti
 • Büdcənin mahiyyəti və növləri
 • Büdcənin faydaları və tərtibi prinsipləri
 • Büdcənin tərtib olunması mərhələləri
 • Satış Büdcəsi
 • İstehsal Büdcəsi
 • Birbaşa material büdcəsi
 • Birbaşa Əmək Büdcəsi
 • Qarışıq İstehsal Xərcləri Büdcəsi
Yoxlama sualları 9
0 mövzu
1 saat
 • Əvvəlki mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması
Tələblər
Müəllimlərimiz
Dərslərimiz bu sahədə kifayət qədər bilik və təcrübəyə sahib mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur!

Emin Kazımov

Əsas Müəllim
A Kateqoriya
 • Mütəxəssis səviyyə
 • Maliyyənin Əsasları
 • Kursa nələr daxildir:
 • Peşəkar Təlimçilər Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi
 • Tədris Vəsaitləri Ödənişsiz dərs vəsaitləri ilə təminat
 • Mentor Dəstəyi Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili

Əlaqəli Kurslar

Mütəxəssis səviyyə
Praktiki Daxili Audit Kursu
Digər Təlimlər

Praktiki Daxili Audit Kursu

Daxili Audit prosesinin mahiyəti, necə həyata keçirilməsi və hesabatların hazırlanması ilə bağlı praktiki bilikləri bu təlimdən əldə edəcəksiniz!

audit praktiki mühasibatlıq
11 məzun
11 mövzu
28 saat
Mütəxəssis səviyyə
Qeyri-Maliyyəçilər üçün Maliyyə
Digər Təlimlər

Qeyri-Maliyyəçilər üçün Maliyyə

Maliyyə haqqında ən zəruri nəzəri və praktiki bilikləri, bir maliyyəçinin vəzifələrini bu təlimdə öyrən!

Maliyyə Maliyyə hesabatı Maliyyə bərabərliyi Xərclər Qiymətli kağızlar Kapitalın paylanması
0 məzun
8 mövzu
16 saat
Əlavə sualınız var?
Gəlin danışaq!

Dərslər, müəllimlər və tədris prosesimiz haqqında dəqiq məlumatı birbaşa proqram məsləhətçimizdən əldə edin.

050
Praktiki Mühasibatlıq
Peşəkar Mühasib Sertifikatı
Beynəlxalq Sertifikatlar
Mühasibatlıq Proqramları
Digər Təlimlər
Qanunvericilik