Dövlət Satınalmaları Kursu

“Dövlət Satınalması Təlimi" satınalma üzrə qanunvericilikdəki ən son dəyişiklikləri əhatə etməklə tam praktiki formada tədris edilir.

Dövlət Satınalması kursu hansı mövzuları əhatə edir? 

Dövlət satınalmaları ilə bağlı əsas anlayışlar: (Satınalma haqqında qanunvericilik, onun əsas prinsipləri, təchizatçıların iştirakı, təchizatçılarla danışıqların və görüşlərin keçirilməsi və s.);
✅ Satınalma mərhələləri: (Prosesin planlaşdırılması, ehtimal olunan qiymətin hesablanma qaydaları, predmetin təsvirinə aid tələblər, təchizatçıların uyğunluq göstəriciləri və s.)
✅ Satınalma metodları: (Mövcud metodlarının tətbiqi, açıq və qapalı tenderlər, ikimərhələli tender, kotirovka sorğusu və s.)
✅ Çərçivə sazişi və şikayət verilməsi: (Çərçivə sazişlərinə dair ümumi və tətbiq olunan tələblər, şikayət vermək hüququ, satınalmanın dayandırılması və s.)


Kurs kimlər üçündür? 

• Satınalma sahəsində çalışan mütəxəssislər;
• Tender komissiyasının üzvləri;
• Maliyyəçilər və auditorlar;
• Bu istiqamətdə karyerasını qurmaq istəyən gənclər.

Təlimə necə müraciət edə bilərəm?

Dövlət Satınalması təlimi barədə ətraflı məlumat almaq və ödənişsiz sınaq dərsində iştirak etmək üçün buraya daxil olun.

 • Peşəkar səviyyə
 • Kursa nələr daxildir:
 • Peşəkar Təlimçi Sadə izahları ilə seçilən mütəxəssis müəllim
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi
 • Müraciət edin
 • Sizə zəng edək
Təlim nəticəsində nə öyrənəcəksiniz:
 • Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi

 • Təchizatçıların satınalmalarda iştirakı

 • Sənədlərin və məlumatların təqdim edilməsi formaları

 • Satınalmalarda sənədləşdirilmənin aparılması dili

 • Satınalma mərhələləri

 • Satınalma metodları

 • Çərçivə sazişi

 • Şikayət verilməsi

Kurs Proqramı
8 bölmə
40 dərs
1.5 ay
22 saat
Ümumi müddəalar
15 mövzu
2 saat
 • • Əsas anlayışlar
 • • Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi
 • • Qanunun tətbiq dairəsi
 • • Dövlət satınalmalarının əsas prinsipləri
 • • Təchizatçıların satınalmalarda iştirakı
 • • Satınalmalarda maraqlar toqquşması
 • • Satınalmalarda saxtakarlıq halları
 • • Məxfilik (konfidensiallıq)
 • • Təchizatçılarla danışıqların və görüşlərin keçirilməsi
 • • Sənədlərin və məlumatların təqdim edilməsi formaları
 • • Satınalmalarda sənədləşdirilmənin aparılması dili
 • • Valyuta növü
 • • Davranış kodeksi
 • • İltizam
 • • Maraqların toqquşmasına dair bəyyannat
Satınalma mərhələləri
4 mövzu
4 saat
 • • Satınalma planının hazırlanması və ehtimal olunan qiymətin müəyyənləşdirilməsi; (Satınalmaların planlaşdırılması) (Ehtimal olunan qiymətin hesablanma qaydaları)
 • • Satınalma komissiyasının formalaşdırılması; (Satınalma komissiyasının məsuliyyəti) (Satınalma predmetinin təsvirinə aid tələblər)
 • • Təchizatçıların uyğunluğunun əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi proseduru keçirildikdə, uyğunluğa dair sənədlər toplusunun hazırlanması və bununla bağlı elan verilməsi (dəvət göndərilməsi);
 • •Təchizatçıların uyğunluq göstəriciləri; (Ümumi tələbər) (Xüsusi tələblər)
Şərtlər toplusunun praktik hazırlanması;
1 mövzu
2 saat
 • • Bütün predmentlərə uyğun şərtlər toplusunun praktik hazırlanması;
Təkliflərin qəbulu və açılması
3 mövzu
4 saat
 • • Təkliflərin cəlb edilməsi barədə Portalda elan verilməsi qaydası (praktik)
 • • Təkliflərin qəbulu və açılması; (İstifadə haqqı və iştirak haqqı, Təkliflərin təqdim edilməsi, Təklifin təminatı, Təkliflərin qüvvədə olma müddəti, dəyişdirilməsi və geri götürülməsi qaydaları, Təkliflərin açılması qaydası)
 • • Təkliflərin qiymətləndirilməsi; (Uyğunluq sənədlərinin və təkliflərin qiymətləndirilməsi, Satınalma komissiyasının qərarları, Təchizatçıların satınalmadan kənarlaşdırılması, Satınalmanın ləğv edilməsi, Gözləmə müddəti)
Satınalma müqavilələrinin hazırlanması
2 mövzu
2 saat
 • • Satınalma müqavilələrinin hazırlanması; (Təkliflərin aksepti və satınalma müqaviləsinin qüvvəyə minməsi, Satınalma müqaviləsi üzrə ödəmələr)
 • • Satınalmaya dair hesabat; (Satınalma müqaviləsinin icrasına nəzarət, Satınalma müqaviləsində dəyişiklik, Satınalma müqaviləsi bağlanılmış təchizatçının müflis elan olunması və ya fərdi sahibkarın vəfat etməsi)
Satınalma metodları
6 mövzu
2 saat
 • • Satınalma metodlarının tətbiqi
 • • Açıq tender
 • • İkimərhələli tender
 • • Qapalı tender
 • • Kotirovka sorğusu
 • • Bir mənbədən satınalma
Çərçivə sazişi
6 mövzu
2 saat
 • • Çərçivə sazişlərinə dair ümumi tələblər
 • • Çərçivə sazişlərinə tətbiq olunan tələblər
 • • Çərçivə sazişi proseduru
 • • Şikayət verilməsi; (Şikayət vermək hüququ, Satınalan təşkilata şikayət, Nəzarət orqanına şikayət, Satınalmanın dayandırılması, İnzibati qaydada və məhkəməyə şikayət)
 • • Etibarsız təchizatçılar; (Etibarsız təchizatçıların reyestrinin aparılması qaydası)
 • • Bu Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət; (İXM-ilə nəzərdə tutulan cərimələr)
Praktiki təlim A-Z-yə
3 mövzu
4 saat
 • • Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və yoxlanılması qaydası
 • • Dövlət satınalmalarının vahid internet portalından istifadə qaydaları
 • • İmtahan
Tələblər
Müəllimlərimiz
Dərslərimiz bu sahədə kifayət qədər bilik və təcrübəyə sahib mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur!

Əzim Gözəlov

Əsas Müəllim
C+ Kateqoriya
 • Peşəkar səviyyə
 • Kursa nələr daxildir:
 • Peşəkar Təlimçi Sadə izahları ilə seçilən mütəxəssis müəllim
 • İmtahan Sistemi Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama imtahanların təşkili
 • Sertifikasiya İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın verilməsi
Kursa başlama cədvəli
10 sentyabr
Dövlət Satınalmaları Kursu
II və IV Axşam qrupu 19:00-21:00 Əyani Əzim Gözəlov
gün : saat : dəqiqə : saniyə
: : :
Müraciət edin

Əlaqəli Kurslar

Mütəxəssis səviyyə
Praktiki Daxili Audit Kursu
Digər Təlimlər

Praktiki Daxili Audit Kursu

Daxili Audit prosesinin mahiyəti, necə həyata keçirilməsi və hesabatların hazırlanması ilə bağlı praktiki bilikləri bu təlimdən əldə edəcəksiniz!

audit praktiki mühasibatlıq
11 məzun
11 mövzu
28 saat
Mütəxəssis səviyyə
Qeyri-Maliyyəçilər üçün Maliyyə
Digər Təlimlər

Qeyri-Maliyyəçilər üçün Maliyyə

Maliyyə haqqında ən zəruri nəzəri və praktiki bilikləri, bir maliyyəçinin vəzifələrini bu təlimdə öyrən!

Maliyyə Maliyyə hesabatı Maliyyə bərabərliyi Xərclər Qiymətli kağızlar Kapitalın paylanması
0 məzun
8 mövzu
16 saat
Peşəkar səviyyə
Dövlət Satınalmaları Kursu
Digər Təlimlər

Dövlət Satınalmaları Kursu

Dövlət Satınalması ilə bağlı əsas prinsipləri və anlayışları, satınalmanın üsullarını bu təlimdə öyrənəcək və satınalma mütəxəssisi kimi yetişəcəksən!

satınalma dövlət satınalması
1 məzun
7 mövzu
16 saat
Əlavə sualınız var?
Gəlin danışaq!

Dərslər, müəllimlər və tədris prosesimiz haqqında dəqiq məlumatı birbaşa proqram məsləhətçimizdən əldə edin.

050
Praktiki Mühasibatlıq
Peşəkar Mühasib Sertifikatı
Beynəlxalq Sertifikatlar
Mühasibatlıq Proqramları
Digər Təlimlər
Qanunvericilik