Vergi Qanunvericiliyi

İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzi  "Maliyyə və Mühasibatlıq" sahəsində karyerasını qurmaq istəyən və ya bu sahədəki biliklərini təkmilləşdirmək istəyən şəxslər üçün  "Vergi Qanunvericiliyi "  təlimini tədris edir. 

Təlim müddətində siz "Verginin növləri və  onun  hesablanması, ödənilməsi" ilə bağlı bütün əməliyyatları öyrənəcəksiniz.  Təlimin müddəti 3 ay 48 saatdır. Təlim həftədə 2 saat olmaqla 2 dəfə keçirilir. Dərslər 19:00-da başlayır. Təlimin sonunda imtahan nəticələrindən asılı olaraq sertifikat verilir. 

"Vergi qanunvericiliyi" kursunun proqramı

  

1.

 Vergi qanunvericiliyinə giriş

 

 1. Vergi nədir,
 2. Vergi sistemi,
 3. Verginin növləri,
 4. Verginin tutulması qaydaları,
 5. Verginin hesablanması üçün bilməli olduqlarımız,
 6. Vergi sahəsində istifadə olunan əsas anlayışlar,
 7. Vergi ödəyiciləri kimlərdir

2.

 Vergi qanunvericiliyinə giriş

 

 1. Rezident və qeyri-rezident şəxslər,
 2. Vergi agenti,
 3. Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi,
 4. Kommersiya (vergi) sirri

3.

 Yol vergisi, mədən vergisi

 

 1. Vergi ödəyiciləri,
 2. Vergitutma obyekti,
 3. Vergi güzəştləri və azadolmalar,
 4. Verginin hesablanması və ödənilməsi qaydaları

4.

 Torpaq vergisi

 

 1. Vergi ödəyiciləri,
 2. Vergitutma obyekti,
 3. Vergi güzəştləri və azadolmalar,
 4. Verginin hesablanması və ödənilməsi qaydaları

5.

 Əmlak vergisi

 

 1. Əmlak vergisi üzrə vergi ödəyiciləri,
 2. Vergitutma obyekti,
 3. Vergi güzəştləri və azadolmalar,
 4. Verginin hesablanması və ödənilməsi qaydaları

6.

  Aksiz vergisi

 

 1. Vergi ödəyiciləri,
 2. Vergitutma obyekti,
 3. Vergi güzəştləri və azadolmalar,
 4. Verginin hesablanması və ödənilməsi qaydaları

7.

 Sadələşdirilmiş vergi

 

 1. Sadələşdirilmiş vergi üzrə vergi ödəyiciləri,
 2. Vergitutma obyekti,
 3. Vergi güzəştləri və azadolmalar,
 4. Verginin hesablanması və ödənilməsi qaydaları,

8.

 Muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir

 

 1. Muzdlu işdən alınan gəlir üzrə vergi ödəyiciləri
 2. Muzdlu işdən alınan gəlir (əmək haqqı və s.)

9.

 Muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir

 

 1. İşçinin aylıq gəlirindən verginin hesablanması və ödənilməsi qaydaları,
 2. İşçinin gəlirləri üzrə vergi güzəştləri və azadolmalar

10.

 Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

 

 1. Sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir,
 2. Vergi ödəyiciləri,
 3. Vergitutma obyektləri,
 4. Vergi güzəştləri və azadolmalar,
 5. Verginin hesablanması və ödənilməsi qaydaları

11.

 Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi

 

 1. Mənfəət vergisi üzrə vergi ödəyiciləri,
 2. Vergitutma obyekti,
 3. Vergi güzəştləri və azadolmalar,
 4. Verginin hesablanması və ödənilməsi qaydalar

12.

 Fiziki şəxslərin gəlir, hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinə aid digər müddəalar

13.

 Əlavə dəyər vergisi