PMS on IAS for IS (preparation for stage II)

İS üçün MUBS üzrə PMS ikinci mərhələyə hazırlığı əhatə edən bu təlim Vergi, Mülki, Əmək və Büdcə Qanunvericiliyinin birgə tədrisindən ibarətdir.

Təlim DİM proqramı əsasında iştirakçılara nəzəri və praktiki biliklərin çatdırılmasını özündə əks etdirir. 


Təlim aşağıdakılardan ibarətdir:

- Təlim müddətində Vergi Qanunvericiliyi təlimi ərzində Vergi Məcəlləsinin ümumi müddəaları, vergi növləri və vergilərin ödənilməsinin ümumi qaydaları kimi əsas hissələr tədris olunaraq PMS ikinci mərhələyə effektiv hazırlığı təşkil edilir.  

- Mülki Qanunvericilik təlimi Kiçik və Orta Sahibkarlıq subyektləri üçün Peşəkar Mühasib Sertifikatının əldə edilməsi üzrə imtahanın II mərhələsi üçün Mülki qanunvericilik üzrə əsas müddəalarının izahlı şəkildə çatdırılmasını, Mülki Qanunvericilik üzrə ortaya çıxa biləcək hər bir suala düzgün yanaşma metodologiyasının öyrədilməsini özündə əks etdirir.

- Əmək Qanunvericiliyi təlimi KOS-lar üçün Əmək Məcəlləsi və digər əlaqəli qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş mühasibatlıqla əlaqəli müddəalar tədrisi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Əmək Məcəlləsinə giriş, əmək münasibətlərinin əsasları, əmək məcəlləsinin qüvvəsi və tətbiqinin əsasları, əmək haqqı kimi əsas hissələrin tədrisini əhatə edir.

- Büdcə Qanunvericiliyi təlimində İctimai sektorda (Büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda) mühasibatlıq tərəfində aparılan gündəlik əməliyyatlarda tez-tez qarşılanan xərc maddəsi anlayışları, satın alınacaq malların, iş və xidmətlərin xərclərin iqtisadi təsnifatına uyğun olaraq doğru müəyyən edilərək (xərc maddələrinin təyin edilməsi) ödənişlərin həyata keçirilməsini, daha sonra isə düzgün hesablarda, yəni xərc maddələrinin iqtisadi təsnifatı ilə uzlaşan uçot hesablarında əks etdirməyi, xərclər smetasının mahiyyəti, formaları, o cümlədən büdcə proqnozlarının və onların hazırlanması qaydaları ilə bağlı vacib məsələlər nəzərdən keçirilir.


Əgər DİM proqramına uyğun şəkildə hazırlaşaraq İS üçün MUBS üzrə PMS ikinci mərhələ imtahanında uğurlu nəticə əldə etmək istəyirsənsə, Sən də təlimimizə qoşul!

 

  • Professional
What you will learn from the training:
4 Qanunvericilik üzrə tam Hazırlıq

Bu təlim PMS imtahanı II mərhələ üzrə tam hazırlıq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Course Syllabus
30 section
3 month
92 hour
PMS 2-ci mərhələ hazırlıq üzrə Vergi Qanunvericiliyi (Vergi Məcəlləsi)
14 subject
48 hour
PMS 2-ci mərhələ hazırlıq üzrə Mülki Qanunvericiliyi (Mülki Məcəllə)
9 subject
20 hour
PMS 2-ci mərhələ hazırlıq üzrə Əmək Qanunvericiliyi (Əmək Məcəlləsi)
4 subject
10 hour
PMS 2-ci mərhələ hazırlıq üzrə Büdcə Qanunvericiliyi
3 subject
14 hour
Requirements
Our teachers
Our classes are taught by specialists with sufficient knowledge and experience in this field!

Tural Abbasov

Əsas Müəllim
Category A

Yusif Hüseynov

Əsas Müəllim
Category A

Cavid Möhbalı

Əsas Müəllim
Category B

Fərid Hüseynov

Əsas Müəllim
Category B
  • Professional
  • What the course includes:
  • Peşəkar Təlimçilər
  • Yoxlama imtahanı

Related Courses

Have additional questions?
Let's talk!

Get accurate information about classes, teachers and our teaching process directly from our program advisor.

050
Practical Accounting
Professional Accountant Certificate
International Certificates
Accounting Software
Other Trainings
Legislation