MHBS for KOS PMS (Preparation for Stage I)


Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

Diqqət: Əgər may ayında baş tutacaq PMS I mərhələ imatahanı üçün hazırlaşırsansa, 30 aprel tarixində keçiriləcək Sınaq imtahanımız sənin üçün faydalı ola bilər. Sınaq imtahanı MHBS və KOS üçün MHBS I mərhələ üzrə keçiriləcəkdir. Qedyiyyat və məlumat üçün bura daxil ola bilərsən. 

 

Bu təlimimiz Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarını (KOS üçün MHBS) əhatə etməklə PMS imtahanı üçün I mərhələyə hazırlığı əhatə edir.


 

KOS üçün MHBS təlimimizdə aşağıdakılarla bağlı vacib məsələlər nəzərdən keçirilir. 

 • Mühasibat Uçotu ilə bağlı anlayışların mahiyyəti və tətbiq qaydaları;
 • Maliyyə Hesabatı formaları və onların hazırlanması qaydaları.

 

Təlim prosesi DİM-in proqramı və son PMS imtahanlarında düşən suallar əsasında yenidən təkmilləşdirilən tədris vəsaitimiz əsasında həyata keçirilir. 

 

KOS üçün MHBS üzrə PMS imtahanına hazırlıq təlimində nələri öyrənəcəksiniz?

 • Mühasibat Uçotu Standartlarına Giriş, maliyyə hesabatları üzrə konseptual əsaslar;
 • Hesablar və ikili qeydiyyat üsulu ilə maliyyə hesabatı;
 • KOS-lar üçün maliyyə hesabatı formaları və onun tərkib elementləri, KOS-larda sınaq balansından maliyyə hesabatlarına keçid;
 • Maliyyə bərabərliyində əməliyyatların qeydiyyatı, hesablar və ikili qeydiyyat üsulu ilə maliyyə hesabatı formalarının hazırlanması;
 • Diskontlaşdırma;
 • Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin, ehtiyatların uçotu;
 • Dövlət subsidiyaları;
 • Aktivlərin qiymətdən düşməsi;
 • Debitor borcların, ümidsiz və şübhəli borcların uçotu;
 • Kreditor borcların, alınmış avansların, gələcək dövrün gəlirlərinin və s. kreditor və debitor xarakterli hesabların, valyuta məzənnələrinin uçotu;
 • Maliyyə alətləri, gəlirlər;
 • Mənfəət vergisi və təxirə salınmış verginin, qiymətləndirilmiş öhdəliklərin uçotu;
 • Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr, işçilərin mükafatlandırılması;
 • KOS-larda PVHHH-nin hazırlanması;
 • Hiperinflyasiya; 
 • Konsolidə olunmuş maliyyə hesabatlarının hazırlanması;
 • Konsolidə olunmuş mənfəət və zərərlər haqqında hesabat;
 • Mühasibat Uçotu Üzrə Qanun və Qaydalar;
 • KOS-lar üçün Hesablar Planı.

 

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur?

 • mühasiblər;
 • müəssisə rəhbərləri;
 • insan resursları menecerləri;
 • həmçinin ixtisası öyrənən tələbələr. 

 

Sən də KOS üçün MHBS üzrə PMS imtahanına hazırlıq təlimimizə qoşularaq PMS imtahanında uğurlu nəticə əldə et!

 • Professional
 • MHBS for KOS PMS null
 • What the course includes:
 • İzah Paketi
 • Tədris Vəsaitləri
 • Sınaq imtahanları
 • İmtahan Sistemi
 • Mentor Dəstəyi
 • Peşəkar Təlimçilər
 • Apply
 • Let's call you
What you will learn from the training:
Course Syllabus
24 section
24 lesson
3 month
48 hour
Mühasibat Uçotu Standartlarına Giriş və Maliyyə hesabatları üzrə konseptual əsaslar
10 subject
2 hour
KOS-lar üçün maliyyə hesabatı formaları və onun tərkib elementləri
5 subject
2 hour
Maliyyə bərabərliyində əməliyyatların qeydiyyatı
7 subject
2 hour
Hesablar və ikili qeydiyyat üsulu ilə maliyyə hesabatı formalarının hazırlanması
6 subject
2 hour
Mövzu sınaq imtahanı
0 subject
2 hour
KOS-larda sınaq balansından maliyyə hesabatlarına keçid
4 subject
2 hour
Diskontlaşdırma
4 subject
2 hour
Ehtiyatların uçotu
7 subject
2 hour
Torpaq, tikili və avadanlıqların uçotu
8 subject
2 hour
Mövzu sınaq imtahanı
0 subject
2 hour
Qeyri-maddi aktivlərin uçotu
6 subject
2 hour
Dövlət subsidiyaları
3 subject
2 hour
Aktivlərin qiymətdən düşməsi
3 subject
2 hour
Debitor borcların, ümidsiz və şübhəli borcların uçotu
7 subject
2 hour
Mövzu sınaq imtahanı
0 subject
2 hour
Kreditor borcların, alınmış avansların, gələcək dövrün gəlirlərinin və sair kreditor və debitor xarakterli hesabların uçotu
6 subject
2 hour
Valyuta məzənnələrinin uçotu
9 subject
2 hour
Maliyyə alətləri
3 subject
2 hour
Gəlirlər
3 subject
2 hour
Mövzu sınaq imtahanı
0 subject
2 hour
Mənfəət vergisi və təxirə salınmış verginin uçotu
4 subject
2 hour
Qiymətləndirilmiş öhdəliklərin uçotu
5 subject
2 hour
Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr və İşçilərin mükafatlandırılması
10 subject
2 hour
KOS-larda PVHHH-nin hazırlanması
4 subject
2 hour
Mövzu sınaq imtahanı
0 subject
2 hour
Hiperinflyasiya
2 subject
2 hour
Konsolidə olunmuş maliyyə hesabatlarının hazırlanması
7 subject
2 hour
Konsolidə olunmuş mənfəət və zərərlər haqqında hesabat
5 subject
2 hour
Mühasibat Uçotu Üzrə Qanun və Qaydalar
5 subject
2 hour
Mövzu sınaq imtahanı
0 subject
2 hour
Ümumi sınaq imtahanı 1
0 subject
3 hour
Ümumi sınaq imtahanı 2
0 subject
3 hour
Requirements
Our teachers
Our classes are taught by specialists with sufficient knowledge and experience in this field!

Mübarək Aydəmirov

Əsas Müəllim
Category B+

Fərid Nuriyev

Əsas Müəllim
Category A

Bilal Bilallı

Əsas Müəllim
Category B+

Şamil İsgəndərov

Əsas Müəllim
Category B
 • Professional
 • MHBS for KOS PMS
 • What the course includes:
 • İzah Paketi
 • Tədris Vəsaitləri
 • Sınaq imtahanları
 • İmtahan Sistemi
 • Mentor Dəstəyi
 • Peşəkar Təlimçilər

Related Courses

Have additional questions?
Let's talk!

Get accurate information about classes, teachers and our teaching process directly from our program advisor.

050
Practical Accounting
Professional Accountant Certificate
International Certificates
Accounting Software
Other Trainings
Legislation