IFRS PMS (Preparation for Stage I)

Bu təlimimiz Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarını (MHBS) əhatə etməklə PMS imtahanı üçün I mərhələyə hazırlığı əhatə edir. 

Təlim prosesi DİM-in proqramı və son PMS imtahanlarında düşən suallar əsasında təkmilləşdirilən tədris vəsaitimiz vasitəsilə həyata keçirilir. Təlimə qatılan hər bir iştirakçı tədris vəsaitimiz ilə ödənişsiz təmin olunur. 

Bildiyimiz kimi, MHBS üzrə Pəşəkar Mühasib Sertifikatı əldə edən şəxs KOS üçün MHBS dediyimiz, Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə PMS əldə edir. 


 

Peşəkar Mühasib Sertifikatının (PMS) bu növünü əldə edən şəxs aşağıdakı müəssisə və sektorda baş mühasib vəzifəsi tuta bilər: 

• KOS üçün MHBS Peşəkar Mühasib Sertifikatının əhatə etdiyi subyektlər;
• Mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərində;
• İri və orta sahibkarlıq subyektlərində;
• İctimai əhəmiyyətli qurumlarda;
• Nizamnaməsində sahibkarlıq fəaliyyəti nəzərdə tutulan publik hüquqi şəxslərdə.

 

Təlimin hazırlıq proqramına aşağıdakılar daxildir:

• Beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına giriş Maliyyə Hesabatları üzrə Konseptual Əsaslar
• Maliyyə hesabatlarının təqdimatı (1 №-li MUBS)
• Torpaq, tikili və avadanlıqlar (16 №-li MUBS)
• Borclar üzrə məsrəflər (23 №-li MUBS)
• Dövlət Subsidiyaları (20 №-li MUBS)
• İnvestisiya mülkiyyəti (40 №-li MUBS)
• Kənd təsərrüfatı (41 №-li MUBS)
• Qeyri-maddi aktivlər (38 №-li MUBS)
• Aktivlərin Qiymətdən düşməsi (36 №-li MUBS)
• Satış üçün saxlanılmış uzunmüddətli aktivlər və dayandırılmış əməliyyatlar (5 №-li MHBS)
• Ehtiyatlar (2 №-li MUBS)
• Uçot siyasətləri, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər (8 №li MUBS) Ədalətli Dəyərin Ölçülməsi (13 №-li MHBS)
• Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, Şərti öhdəliklər və Şərti aktivlər (37 №-li MUBS) Hesabat dövründən sonrakı hadisələr (10 №-li MUBS)
• Maliyyə alətləri (9 №-li MHBS) Maliyyə alətləri Məlumatın açıqlanması (7 №-li MHBS)
• Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiriı (21 №-li MUBS)
• Müştərilərlə müqavilələr üzrə gəlirlər (15 №-li MHBS)
• İcarələr (16 №-li MHBS)
• Mənfəət vergisi (12 №-li MUBS)
• Səhm üzrə mənfəət (33 №-li MUBS)
• Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (7 №-li MUBS)
• Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları (10 №-li MHBS)
• Konsolidə olunmuş mənfəət və zərərlər haqqında hesabat (10 №-li MHBS)
• Asılı müəssisələrə və birgə müəssisələrə investisiya qoyuluşları (28 №-li MUBS)
• Mühasibat Uçotu Üzrə Qanun və Qaydalar
 • Professional
 • PMS-MHBS null
 • What the course includes:
 • Peşəkar təlimçilər
 • Tədris Vəsaitləri
 • Mentor Dəstəyi
 • İmtahan Sistemi
 • Apply
 • Let's call you
What you will learn from the training:
Course Syllabus
Beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına giriş Maliyyə Hesabatları üzrə Konseptual Əsaslar
1 subject
2 hour
Maliyyə hesabatlarının təqdimatı (1 №-li MUBS)
1 subject
2 hour
Beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına giriş
1 subject
2 hour
Maliyyə hesabatlarının təqdimatı (1 №-li MUBS)
1 subject
2 hour
Torpaq, tikili və avadanlıqlar (16 №-li MUBS)
1 subject
2 hour
Borclar üzrə məsrəflər (23 №-li MUBS)
1 subject
2 hour
Dövlət Subsidiyaları (20 №-li MUBS)
1 subject
2 hour
İnvestisiya mülkiyyəti (40 №-li MUBS)
1 subject
2 hour
Kənd təsərrüfatı (41 №-li MUBS)
1 subject
2 hour
Qeyri-maddi aktivlər (38 №-li MUBS)
1 subject
2 hour
Aktivlərin Qiymətdən düşməsi (36 №-li MUBS)
1 subject
2 hour
Müştərilərlə müqavilələr üzrə gəlirlər (15 №-li MHBS)
1 subject
2 hour
Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, Şərti öhdəliklər və Şərti aktivlər (37 №-li MUBS) Hesabat dövründən sonrakı hadisələr (10 №-li MUBS)
1 subject
2 hour
Satış üçün saxlanılmış uzunmüddətli aktivlər və dayandırılmış əməliyyatlar (5 №-li MHBS)
1 subject
2 hour
Requirements
Our teachers
Our classes are taught by specialists with sufficient knowledge and experience in this field!

Mübarək Aydəmirov

Əsas Müəllim
Category B+

Radil Fətullayev

İATM Prezidenti və Ekspert Müəllimi
Category A+

Asif Zeynalov

Əsas Müəllim
Category B+
 • Professional
 • PMS-MHBS
 • What the course includes:
 • Peşəkar təlimçilər
 • Tədris Vəsaitləri
 • Mentor Dəstəyi
 • İmtahan Sistemi

Related Courses

Have additional questions?
Let's talk!

Get accurate information about classes, teachers and our teaching process directly from our program advisor.

050
Practical Accounting
Professional Accountant Certificate
International Certificates
Accounting Software
Other Trainings
Legislation