IFRS PMS for IFRS and SMEs (Preparation for Stage II)

MHBS, eyni zamanda KOS üçün MHBS üzrə PMS ikinci mərhələyə hazırlığı əhatə edən bu təlim Vergi, Mülki və Əmək Qanunvericiliklərinin birgə tədrisindən ibarətdir.

Təlim DİM proqramı əsasında iştirakçılara nəzəri və praktiki biliklərin, qanunvericilklərin əsas müddəalarının sadə izahla çatdırılmasını və həm imtahanda, həm də peşəkar həyatda qarşıya çıxacaq suallara düzgün və effektiv şəkildə cavab tapılmasını özündə əks etdirir.


 

Təlim aşağıdakılardan ibarətdir:

 

Vergi Qanunvericiliyi Vergi Məcəlləsinin ümumi müddəaları, vergi növləri və vergilərin ödənilməsinin ümumi qaydaları kimi əsas hissələr tədris olunaraq PMS ikinci mərhələyə effektiv hazırlığı təşkil edilir.  
Mülki Qanunvericilik Kiçik və Orta Sahibkarlıq subyektləri üçün Peşəkar Mühasib Sertifikatının əldə edilməsi üzrə imtahanın II mərhələsi üçün Mülki Məcəllə üzrə əsas müddəaların izahlı şəkildə çatdırılmasını, Mülki Qanunvericilik üzrə ortaya çıxa biləcək hər bir suala düzgün yanaşma metodologiyasının öyrədilməsini özündə əks etdirir.
Əmək Qanunvericiliyi KOS-lar üçün Əmək Məcəlləsi və digər əlaqəli qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş mühasibatlıqla əlaqəli müddəaların tədrisi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Əmək Məcəlləsinə giriş, əmək münasibətlərinin əsasları, əmək məcəlləsinin qüvvəsi və tətbiqinin əsasları, əmək haqqı kimi əsas hissələrin tədrisini əhatə edir.

 


Əgər DİM proqramına uyğun şəkildə hazırlaşaraq MHBS və KOS üçün MHBS üzrə PMS ikinci mərhələ imtahanında uğurlu nəticə əldə etmək istəyirsənsə, Sən də təlimimizə qoşul!

 

  • Professional
What you will learn from the training:
3 Qanunvericilik üzrə tam Hazırlıq

Bu təlim PMS imtahanı II mərhələ üzrə tam hazırlıq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Course Syllabus
30 section
3.5 month
86 hour
PMS 2-ci mərhələ hazırlıq üzrə Vergi Qanunvericiliyi (Vergi Məcəlləsi)
17 subject
56 hour
PMS 2-ci mərhələ hazırlıq üzrə Mülki Qanunvericiliyi (Mülki Məcəllə)
9 subject
20 hour
PMS 2-ci mərhələ hazırlıq üzrə Əmək Qanunvericiliyi (Əmək Məcəlləsi)
4 subject
10 hour
Requirements
Our teachers
Our classes are taught by specialists with sufficient knowledge and experience in this field!

Tural Abbasov

Əsas Müəllim
Category A

Yusif Hüseynov

Əsas Müəllim
Category A

Fərid Hüseynov

Əsas Müəllim
Category B
  • Professional
  • What the course includes:
  • Peşəkar Təlimçilər
  • Yoxlama imtahanı

Related Courses

Have additional questions?
Let's talk!

Get accurate information about classes, teachers and our teaching process directly from our program advisor.

050
Practical Accounting
Professional Accountant Certificate
International Certificates
Accounting Software
Other Trainings
Legislation