IFRS for IS PMS (preparation for stage I)

 


 İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları


 

 

İS MUBS təlimi İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarının məqsədi, tətbiqi sahəsi, mühim anlayışları, o cümlədən hər bir standartın vacib nüanslarının nəzərdən keçirilməsini əhatə etməklə PMS imtahanına hazırlıqdır. 

 

Təlim İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları üzrə Dövlət İmtahan Mərkəzinin PMS imtahanı üçün təklif etdiyi proqram əsasında hazırlanmış Tədris Vəsaiti vasitəsilə həyata keçirilir.

 

İS MUBS təlimi ərzində aşağıdakıları öyrənəcəksiniz:

 • Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarına Giriş;          
 • İctimai Sektorda Mühasibat Uçotunun Konseptual Əsasları;
 • Maliyyə hesabatlarının təqdimatı;
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat;
 • Uçot siyasəti, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər;
 • Seqment hesabatları;
 • Maliyyə hesabatlarında büdcə məlumatlarının təqdimatı;
 • Qeyri-kommersiya əməliyyatları üzrə gəlirlər, birja əməliyyatları üzrə gəlirlər;
 • Tikinti Müqavilələri;
 • Ehtiyatlar, torpaq, tikili və avadanlıqlar;
 • Qeyri-maddi aktivlər , investisiya mülkiyyəti;
 • Maliyyə alətlərinin təqdimatı, maliyyə alətləri tanınma və qiymətləndirmə;
 • Pul vəsaitləri yaratmayan aktivlərin dəyərdən düşməsi;
 • Pul vəsaitləri yaradan aktivlərin dəyərdən düşməsi;
 • Borclar üzrə məsrəflər, qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər;
 • İcarə, xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri;
 • Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr, kənd təsərrüfatı;
 • Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları, məzənnə (standart №13);
 • Təşkilatlar üçün Hesablar Planı, təşkilatların Maliyyə Hesabatı Formaları;
 • Büdcə təşkilatlarında əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq.

 

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur?

İS üçün MUBS üzrə PMS (Peşəkar Mühasib Sertifikatı) almaq istəyən şəxslər, o cümlədən mühasibat uçotunun beynəlxalq standartları ilə yaxından tanış olmaq istəyən mühasiblər üçün nəzərdə tutulmuşdur.  


 

Əgər PMS imtahanında uğur əldə etmək istəyirsənsə, Sən də İSMUBS təlimimizə qoşul!

 

 

 

 • Professional
 • PMS I mərhələyə hazırlıq null
 • What the course includes:
 • Peşəkar Təlimçilər
 • Tədris Vəsaitləri
 • Mentor Dəstəyi
 • İmtahan Sistemi
 • Apply
 • Let's call you
What you will learn from the training:
Course Syllabus
24 section
24 lesson
3 month
48 hour
İS-da mühasibat uçotuna və Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarına Giriş, İctimai Sektorda Mühasibat Uçotunun Prinsipləri
7 subject
2 hour
İctimai Sektorda Maliyyə Hesabatı Formaları və Onun Tərkib Elementləri, Maliyyə hesabatlarının təqdimatı (İSMUBS 1)
9 subject
2 hour
Əməliyyatların Maliyyə Bərabərliyində Qeydiyyatı
6 subject
2 hour
Maliyyə hesabatı formalarının hazırlanma mərhələləri (Sınaq balansına qədər)
6 subject
2 hour
Düzəliş qeydləri və müvəqqəti hesabların bağlanması
6 subject
2 hour
Ehtiyatların uçotu, Ehtiyatlar (İSMUBS 12)
8 subject
2 hour
Torpaq, tikili və avadanlıqların (əsas fondların) uçotu, Torpaq, tikili və avadanlıqlar (İSMUBS 17)
8 subject
2 hour
Qeyri-maddi aktivlərin və qudvilin uçotu, Qeyri-maddi aktivlər (İSMUBS 31)
10 subject
2 hour
Valyuta məzənnələrinin uçotu, Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri (İSMUBS 4)
7 subject
2 hour
İctimai sektorda vergi və sığorta ödənişlərinin uçotu
8 subject
2 hour
İstehsal məsrəflərinin uçotu
4 subject
2 hour
Qeyri-kommersiya əməliyyatları üzrə gəlirlər (İSMUBS 23), Birja əməliyyatları üzrə gəlirlər (İSMUBS 9)
8 subject
2 hour
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (İSMUBS 2), Hiperinflyasiya (İSMUBS 10)
10 subject
2 hour
Uçot siyasəti, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər (İSMUBS 3), Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər (İSMUBS 19)
6 subject
2 hour
İnvestisiya mülkiyyəti (İSMUBS 16), Borclar üzrə məsrəflər (İSMUBS 5)
6 subject
2 hour
Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr (İSMUBS 14), Tikinti Müqavilələri (İSMUBS 11)
7 subject
2 hour
İcarə (İSMUBS 13), Kənd təsərrüfatı (İSMUBS 27)
8 subject
2 hour
Maliyyə alətlərinin təqdimatı (İSMUBS 28), Maliyyə alətləri tanınma və qiymətləndirmə (İSMUBS 29) və Maliyyə alətləri məlumatın açıqlanması (İSMUBS 30)
33 subject
2 hour
Seqment hesabatları (İSMUBS 18), Maliyyə hesabatlarında büdcə məlumatlarının təqdimatı (İSMUBS 24)
7 subject
2 hour
Ümumi Dövlət Sektoru haqqında Maliyyə Məlumatının Açıqlanması (İSMUBS 22), Konsessia xidmətlərinin razılaşdırılması (İSMUBS 32)
10 subject
2 hour
Fərdi maliyyə hesabatları (İSMUBS 34), Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatların açıqlanması (İSMUBS 20)
9 subject
2 hour
Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları (İSMUBS 35), Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə və birgə müəssisələrə investisiyalar (İSMUBS 36)
10 subject
2 hour
Mühasibat Uçotu Üzrə Qanun və Qaydalar
5 subject
2 hour
Requirements
Our teachers
Our classes are taught by specialists with sufficient knowledge and experience in this field!

Çingizzadə Çingiz

Əsas Müəllim
Category B

Aytən İbrahimova

Əsas Müəllim
Category A

Emin Salamov

Əsas Müəllim
Category B+

Radil Fətullayev

İATM Prezidenti və Ekspert Müəllimi
Category A+

Səadət Əliyeva

İATM Müəllimi
Category C
 • Professional
 • PMS I mərhələyə hazırlıq
 • What the course includes:
 • Peşəkar Təlimçilər
 • Tədris Vəsaitləri
 • Mentor Dəstəyi
 • İmtahan Sistemi
Course start schedule
06 August
IFRS for IS PMS (preparation for stage I)
II və V Axşam qrupu 19:00-21:00 Əyani Emin Quliyev
day : hour : minute : second
: : :
Apply
06 August
IFRS for IS PMS (preparation for stage I)
II və V Axşam qrupu 20:00-22:00 Onlayn Çingizzadə Çingiz
day : hour : minute : second
: : :
Apply

Related Courses

Have additional questions?
Let's talk!

Get accurate information about classes, teachers and our teaching process directly from our program advisor.

050
Practical Accounting
Professional Accountant Certificate
International Certificates
Accounting Software
Other Trainings
Legislation