Tax Accounting

Vergi Uçotu təlimimiz vergi və sığorta ödənişlərinin uçotunu asan üsulla öyrənmək, həmçinin bu praktiki bilikləri vergi bəyannamələrinin tərtib edilməsində tətbiq etmək istəyən şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu kursda vergi uçotunun aparılması həm nəzəri, həm də praktiki əsaslarla tədris olunur.

Təlimin məqsədi nədir?

 

10 ildən çox müddətdə tədris etdiyimiz bu təlimdə məqsədimiz “Vergi uçotu A-dan Z-yə” prinsipinə əsaslanaraq maliyyə və idarəetmə uçotu baza biliklərinə malik şəxslərə vergi uçotunu öyrətməkdir.

Bildiyiniz kimi, Vergi Məcəlləsi kifayət qədər mürəkkəb şəkildə yazılmış qanunvericilik aktıdır, bu səbəbdən maddələrin şərhlərini anlamadan təcrübədə tətbiq etmək də çətin olur. Həmçinin, Məcəllədə vergilərin uçotu barədə də maddələr və onların şərhi kifayət qədər sadə deyil. Buna görə də, vergilərin uçotu zamanı yarana biləcək çətinliklərini aradan qaldırmaq üçün Vergi Uçotu kursları arasında məhz bu təlimimiz Sənin üçün effektiv olacaq. 


Bəs Vergi Uçotu nədir?

 

Vergi uçotu - vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq əməliyyatların uçotu və vergi orqanlarına təqdim olunacaq hesabat və bəyannamələrin hazırlanması üçündür.

 

Vergi uçotu təlimimizdə müəssisədə baş vermiş təsərrüfat əməliyyatlarının vergi məqsədləri üçün uçotunun aparılmasını və bunun hesabatlarda əks etdirilməsini öyrənəcəksən. Əhatəli olaraq aşağıdakıları tədris edəcəyik:

 • Vergi və sığorta ödənişlərinin mahiyyəti - vergilərin və sığorta ödəmələrinin ilkin anlayışları və təsnifatı, vergitutmanın prinsipləri, vergi ödəyicilərinin təsnifatı (vergi ödəmə rejimləri) 
 • Gəlir vergisinin uçotu - mahiyyəti və növləri, muzdlu və qeyri-muzdlu işlə əlaqədar uçot və hesabat (Vergi, MDSS, İS)
 • BTP-də ÖMV və Onlayn şəkildə Vahid Rüblük Bəyannamənin tərtib edilməsi - qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlərin təsnifatı, hüquqi və fiziki şəxslərə ödənilən icarə xərcindən tutulan gəlir vergisinin  və s. uçotu
 • Sadələşdirilmiş verginin uçotu və SV bəyannaməsinin tərtib edilməsi - mahiyyəti və ödəyiciləri, vergitutma obyektləri, uçotu, bəyannaməsi və Əlavə 1-in tərtibi
 • Digər bütün növ vergilərin mahiyyəti, uçotlarının aparılması və bəyannamələrinin tərtibi - ƏDV (əlavə dəyər vergisi), mənfəət vergisi, təxirə salınmış vergi, əmlak vergisi, torpaq vergisi, yol vergisi, mədən vergisi, aksiz vergisi

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub?

 

Vergi uçotu təlimi mühasiblər, auditorlar, vergi mütəxəssisləri, iqtisadçılar, müəssisə rəhbərləri, həmçinin bu sahəni öyrənmək istəyən tələbə, magistr, aspirant və dissertantlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.


Təlim hansı mövzuları əhatə edir?

 

Təlim ümumi 34 saatlıq proqram olmaqla aşağıdakıları əhatə edir:

 

 • Vergitutma məqsədləri üçün əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi qaydası
 • Vergi uçotu və bəyannamələri haqqında ümumi məlumatlar
 •  Fiziki şəxsin gəlir vergisi və sığorta ödənişlərinin mahiyyəti və uçotu
 • Fiziki şəxsin gəlir vergisi və sığorta ödənişlərinin bəyannaməsinin tərtibi
 • Ödəmə mənbəyindən tutulan gəlir vergisinin və sığorta ödənişlərinin uçotu və bəyannaməsi
 • İşçilər və onlara ödənişlərin rəsmiləşdirilməsi qaydası
 • Sadələşdirilmiş verginin uçotu və hesabatı
 • Malların, istehsal ehtiyatlarının və TTA-nın rəsmiləşdirilməsi qaydası
 • Mənfəət (gəlir) vergisinin mahiyyəti və uçotu
 • Mənfəət (gəlir) vergisinin bəyannaməsinin hazırlanması və Əlavə 1-in tərtibi
 • Əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) və Əvəzləşdirilən ƏDV-nin uçotu
 • Avans, gömrük, kənd təsərrüfatı və s. əməliyyatlar zamanı ƏDV-nin uçotu
 • ƏDV-dən azad və ƏDV-yə 0 dərəcə ilə cəlb olunan əməliyyatların uçotu və ƏDV hesabatı
 • ƏDV bəyannaməsinin tərtibi üzrə praktiki məsələ
 • Əmlak vergisinin uçotu və hesabatı
 • Digər vergilərin uçotu və hesabatı; Statistika hesabatlarının tərtibi və təqdim edilməsi
 • Mənfəət və ƏDV bəyannaməsinin tərtibi üzrə praktiki məsələ

 

Ümumi olaraq desək, hər bir vergi növünün müxabirələşmələrinin verilməsi, uçotunun aparılması və sonda vergi bəyannamələrinin BTP (bəyannamə tərtibetmə proqramı) üzərində tərtibini sadə formada öyrənəcəksən.

Düzgün vergi uçotunu aparmaq və hesabatları tərtib etməklə maliyyə sanksiyası və inzibati cərimələrdən uzaq olmaq istəyirsənsə, Sən də Vergi Uçotu təlimimizdən faydalan!

 

 • Expert
 • Kurs 2 (4 hissənin 2-cisi) null
 • What the course includes:
 • 10+ il Təkmilləşdirilmiş Tədris Proqramı
 • Peşəkar Təlimçilər
 • Tədris Vəsaitləri
 • Mentor Dəstəyi
 • İmtahan Sistemi
 • Sertifikasiya
 • Apply
 • Let's call you
What you will learn from the training:
Course Syllabus
9 section
17 lesson
2.1 month
34 hour
Vergi haqqında ilkin anlayışlar və vergitutmanın prinsipləri
4 subject
2 hour
Sığorta ödənişləri haqqında ilkin anlayışlar
6 subject
2 hour
Fiziki şəxsin gəlir vergisinin və sığorta ödənişlərinin uçotu
4 subject
2 hour
Ödəmə mənbəyindən tutulan vergilərin uçotu, BTP-də ÖMV və Onlayn şəkildə Vahid Rüblük Bəyannamənin tərtib edilməsi
8 subject
2 hour
Sadələşdirilmiş verginin uçotu və SV bəyannaməsinin tərtib edilməsi
4 subject
2 hour
Əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) uçotu
8 subject
6 hour
Mənfəət vergisinin uçotu
5 subject
4 hour
Əmlak vergisinin uçotu
5 subject
2 hour
Digər vergilərin uçotu və statistika hesabatları
8 subject
2 hour
Requirements
Our teachers
Our classes are taught by specialists with sufficient knowledge and experience in this field!

Fərid Nuriyev

Əsas Müəllim
Category A

Agil Safarov

Main Teacher
Category A

Fariz Alxazov

Əsas Müəllim
Category A
 • Expert
 • Kurs 2 (4 hissənin 2-cisi)
 • What the course includes:
 • 10+ il Təkmilləşdirilmiş Tədris Proqramı
 • Peşəkar Təlimçilər
 • Tədris Vəsaitləri
 • Mentor Dəstəyi
 • İmtahan Sistemi
 • Sertifikasiya

FAQ

Təlimin müddəti neçə aydır?

Təlim müddəti 1.5 aydır.

Təlimin ödənişi nə qədərdir?

Təlimin ödənişi keçirilmə vaxtından və Təlimçidən asılı olaraq dəyişir.

Related Courses

Beginner
İdarəetmə Uçotu
Practical Accounting

İdarəetmə Uçotu

İdarəetmə Uçotu təlimimiz müəssisələrdə xərc və məsrəflərin uçotunun düzgün şəkildə aparılması və istehsal olunan məhsulların maya dəyərinin səlis şəkildə hesablanmasını öyrənməyiniz üçündür.

0 graduate
10 subject
24 hour
Expert Best Seller
Professional Accountant Training Program
Practical Accounting

Professional Accountant Training Program

Become an Accountant by fully learning Financial Accounting, Tax Accounting and Legalization operations from 0 through this training!

Accounting Financial report Tax Accounting Tax Declaration Clerkship
700 graduate
33 subject
72 hour
Beginner Best Seller
Financial Accounting
Practical Accounting

Financial Accounting

An Accountant should be well versed in the basic knowledge of accounting such as Financial accounting. Learn the "alphabet of accounting" by joining our training!

Chart of accounts Communication Dual spelling financial report cost Action by TTA
1500 graduate
18 subject
36 hour
Expert Best Seller
Tax Accounting
Practical Accounting

Tax Accounting

Learn the types of tax and insurance payments, accounting and tax declarations in this training!

Tax Accounting BTP Program DSMF Salary Declaration e-taxes.gov.az
900 graduate
9 subject
24 hour
Expert
Official Accounting
Practical Accounting

Official Accounting

Learn how to properly prepare accounting documents by joining our training and perform accurate formalization!

Documentation Cash register Bank A fraudulent person Debtors and creditors Clearance of transactions
900 graduate
6 subject
12 hour
Beginner
Introduction to Economics
Practical Accounting

Introduction to Economics

If your specialty has nothing to do with economics and accounting (if your knowledge in this field is 0), start with this training to become an accountant!

Economic concepts Enterprise activity Trade Import-export operations Securities Money
150 graduate
8 subject
16 hour
Professional Best Seller
Practical Tax Law
Practical Accounting

Practical Tax Law

Take advantage of this training to learn and apply Tax Legislation on a practical basis from an expert in this field!

Tax Legislation Tax Code VAT Law on Social Insurance Tax types
35 graduate
18 subject
36 hour
Have additional questions?
Let's talk!

Get accurate information about classes, teachers and our teaching process directly from our program advisor.

050
Practical Accounting
Professional Accountant Certificate
International Certificates
Accounting Software
Other Trainings
Legislation