Financial Accounting

Maliyyə uçotu kursu:


Maliyyə uçotu kursu mühasibatlığın “əlifbası”nı əhatə etməklə sıfırdan mühasib olmaq istəyən şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Beynəlxalq mühasibat uçotunun əsasları tədris olunan bu mühasibat kursu həm nəzəri, həm də praktiki bilikləri özündə birləşdirir.

Təlim ACCA F3 (Financial Accounting) proqramının praktiki izahını əhatə etməklə 90% real iş şəraitinə uyğun olaraq keçilir.

10 ildən çox vaxt ərzində mühasibat uçotunun konseptual əsasları tədris etdiyimiz bu təlimdə məqsəd mühasib-təlimçilərimiz tərəfindən müxtəlif bilik səviyyəsinə malik şəxslərə maliyyə uçotunu öyrətməkdir.


Bəs Maliyyə uçotu nədir?

Maliyyə uçotu - əsasən kənar istifadəçilərin tələblərinə uyğun informasiya formalaşdıran bir uçotdur. Belə ki, bu uçot müəssisənin maliyyə məqsədlərinə hansı səviyyədə çatdığını yoxlamaq və gələcək dövr üçün plan qurmaq üçün aparılır. Maliyyə uçotunun əsas məqsədi şirkətin aşağıdakı maliyyə hesabatlarını hazırlamaqdır:

1. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabat;
2. Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat;
3. Balans hesabatı;
4. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat.

Maliyyə uçotu təlimi nələri əhatə edir?

• Maliyyə uçotunun mahiyyəti - Beynəlxalq uçot və hesabat sisteminin məntiqini anlamaq
• Hesablar planı ilə işləmə - Müəssisədə istifadə olunan yeni hesablar planının formalaşdırılması və tətbiq edilməsi
• Müxabirələşmənin praktiki izahı - debet və kredit vasitəsi ilə əməliyyatların müxabirləşmələrini sərbəst şəkildə verilməsi
• İkili yazılış texnikası - maliyyə əməliyyatlarının ikili qeydiyyat üsulu ilə uçota alınması
• Maliyyə hesabatlarının hazırlanması proseduru - maliyyə hesabatlarının hazırlanma texnikası və şirkətin maliyyə vəziyyəti haqqında əsas nəticələrin çıxarılması, ilkin sınaq balansının tərtib edilməsi, T hesabda və jurnalda əməliyyatların qeydiyyatı
• Maya dəyərinin hesablanması - ehtiyatların (malların) maya dəyərinin hesablanmasının metodları (spesifik identifikasiya, FİFO, LİFO, AVCO)
• TTA-nın (Torpaq, Tikili və Avadanlıqlar) hərəkəti - TTA-ın ilkin dəyərinin müəyyən edilməsi və uçotu, TTA-ın amortizasiya və yenidən qiymətləndirilməsinin uçotunun aparılması 
• Maliyyə əməliyyatlarının uçotunun aparılması - (ticarət əməliyyatlarının, malların uçotu; debitor, kreditor, borclarının, ümidsiz borcların və qiymətləndirilmiş öhdəliklərin uçotu; istehsal məsrəflərinin uçotu; valyuta məzənnələrinin uçotu; mənfəət vergisi və təxirə salınmış verginin uçotu).

Qısa desək, təlimin əsas məqsədi maliyyə hesabatı formalarını ən sadə üsullarla hazırlamaq və əsas texnika olan hesablar ilə ikili yazılış texnikasını, debet və kredit vasitəsi ilə əməliyyatların müxabirləşmələrini sərbəst şəkildə verə bilməyi öyrət­məkdən ibarətdir. 

 

Maliyyə uçotu təlimi mühasibat uçotu, audit, maliyyə sahəsində çalışan, tədris edən və bu sahə ilə maraqlanan, həmçinin bu sahədə biliyi və təcrübəsi olmayan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Əgər sən də mühasibatlıq səhəsində yenisənsə, Maliyyə Uçotu təlimimizə qoşularaq çətin və kompleks görünən mühasibat uçotunu sadə və təməlli formada öyrənməyə başla!

 • Beginner
 • Kurs 1 (4 hissənin 1-cisi) null
 • What the course includes:
 • 10+ il Təkmilləşdirilmiş Tədris Proqramı
 • Peşəkar Təlimçilər
 • Tədris Vəsaitləri
 • Mentor Dəstəyi
 • İmtahan Sistemi
 • Sertifikasiya
 • Apply
 • Let's call you
What you will learn from the training:
Course Syllabus
12 section
18 lesson
2.5 month
36 hour
Müəssisənin fəaliyyəti və mühasibatlığa giriş
6 subject
2 hour
Maliyyə hesabatı formaları və onun tərkib elementləri
7 subject
2 hour
Maliyyə bərabərliyində əməliyyatların qeydiyyatı qaydaları
8 subject
4 hour
Maliyyə hesabatı formalarının hazırlanma prosesi
10 subject
8 hour
Ticarət əməliyyatlarının və malların uçotu, maya dəyərinin hesablanması üsulları
7 subject
4 hour
Debitor borclarının və ümidsiz borcların uçotu
7 subject
2 hour
Kreditor borclarının və qiymətləndirilmiş öhdəliklərin uçotu
8 subject
2 hour
Torpaq, tikili və avadanlıqların (TTA-nın) uçotu və hesabatda əksi
9 subject
4 hour
Qeyri-maddi aktivlərin uçotu və hesabatda əksi
5 subject
2 hour
Valyuta məzənnələrinin uçotu və hesabatda əks etdirilməsi
4 subject
2 hour
İstehsal və qeyri-istehsal məsrəflərinin təsnifatı, uçotu və istehsal maya dəyərinin hesablanması
3 subject
2 hour
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
6 subject
2 hour
Requirements
Our teachers
Our classes are taught by specialists with sufficient knowledge and experience in this field!

Fərid Nuriyev

Əsas Müəllim
Category A

Bilal Bilallı

Əsas Müəllim
Category B+

Agil Safarov

Main Teacher
Category A

Emin Kazimov

Main Teacher
Category A

Fariz Alxazov

Əsas Müəllim
Category A

Nuran Süleymanova

Əsas Müəllim
Category B
 • Beginner
 • Kurs 1 (4 hissənin 1-cisi)
 • What the course includes:
 • 10+ il Təkmilləşdirilmiş Tədris Proqramı
 • Peşəkar Təlimçilər
 • Tədris Vəsaitləri
 • Mentor Dəstəyi
 • İmtahan Sistemi
 • Sertifikasiya

FAQ

Təlimin müddəti neçə aydır?

Təlim müddəti 2.5 aydır

Təlimin ödənişi nə qədərdir?

Təlimin ödənişi keçirilmə vaxtından və Təlimçidən asılı olaraq dəyişir.

Related Courses

Beginner
İdarəetmə Uçotu
Practical Accounting

İdarəetmə Uçotu

İdarəetmə Uçotu təlimimiz müəssisələrdə xərc və məsrəflərin uçotunun düzgün şəkildə aparılması və istehsal olunan məhsulların maya dəyərinin səlis şəkildə hesablanmasını öyrənməyiniz üçündür.

0 graduate
10 subject
24 hour
Expert Best Seller
Professional Accountant Training Program
Practical Accounting

Professional Accountant Training Program

Become an Accountant by fully learning Financial Accounting, Tax Accounting and Legalization operations from 0 through this training!

Accounting Financial report Tax Accounting Tax Declaration Clerkship
700 graduate
33 subject
72 hour
Beginner Best Seller
Financial Accounting
Practical Accounting

Financial Accounting

An Accountant should be well versed in the basic knowledge of accounting such as Financial accounting. Learn the "alphabet of accounting" by joining our training!

Chart of accounts Communication Dual spelling financial report cost Action by TTA
1500 graduate
18 subject
36 hour
Expert Best Seller
Tax Accounting
Practical Accounting

Tax Accounting

Learn the types of tax and insurance payments, accounting and tax declarations in this training!

Tax Accounting BTP Program DSMF Salary Declaration e-taxes.gov.az
900 graduate
9 subject
24 hour
Expert
Official Accounting
Practical Accounting

Official Accounting

Learn how to properly prepare accounting documents by joining our training and perform accurate formalization!

Documentation Cash register Bank A fraudulent person Debtors and creditors Clearance of transactions
900 graduate
6 subject
12 hour
Beginner
Introduction to Economics
Practical Accounting

Introduction to Economics

If your specialty has nothing to do with economics and accounting (if your knowledge in this field is 0), start with this training to become an accountant!

Economic concepts Enterprise activity Trade Import-export operations Securities Money
150 graduate
8 subject
16 hour
Professional Best Seller
Practical Tax Law
Practical Accounting

Practical Tax Law

Take advantage of this training to learn and apply Tax Legislation on a practical basis from an expert in this field!

Tax Legislation Tax Code VAT Law on Social Insurance Tax types
35 graduate
18 subject
36 hour
Have additional questions?
Let's talk!

Get accurate information about classes, teachers and our teaching process directly from our program advisor.

050
Practical Accounting
Professional Accountant Certificate
International Certificates
Accounting Software
Other Trainings
Legislation