Accounting for the Public Sector (Budget Organizations).

İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotu təlimimizdə:

• illik maliyyə hesabatlarını İS üçün MUBS əsasında tərtib edən digər qeyri-kommersiya təşkilatlarında;
• büdcə təşkilatlarında;
• bələdiyyə orqanlarında;
• habelə publik hüquqi şəxslərdə mühasibat uçotunun təşkili, aparılması və maliyyə hesabatlarının hazırlanması tədris olunur.

 

Təlimə Kimlər qatılmalıdır?

İS MUƏ təlimi Büdcə Təşkilatlarında praktiki olaraq mühasibat uçotunun aparılması və hesabatların hazırlanmasını əhatə etməklə:

• mühasibat uçotu, maliyyə və idarəetmə sahəsini yaxşı mənimsəmək istəyən şəxslər;
• ixtisası öyrənən tələbələr;
• insan resursları menecerləri;
• müəssisə rəhbərləri;
• mühasiblər;
• bu sahədə çalışmaq istəyən şəxslər və ya yeni fəaliyyətə başlayan mühasiblər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

Bu təlim İctimai Sektor üçün mühasibat uçotunun prinsiplərini əhatə etməklə mühasibat uçotunun əsaslarını asan üsulla öyrənmək, həmçinin bunları təcrübədə də tətbiq etmək üçün idealdır.


 

Bəs bu Uçotun adi Mühasibat Uçotundan fərqi nədir?

İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotu qeyri-kommersiya təşkilatları üçün nəzərdə tutulmuşdur və kommersiya təşkilatları üzrə aparılan uçotdan fərqli olaraq

xərc əməliyyatları məsrəf kimi qeyd olunur və ilin sonunda məsrəflər xərc kimi göstərilir, həmçinin hesablar planı fərqlidir.


• Büdcədən maliyyələşən təşkilatlara dövlət tərəfindən maliyyələşmə açılır, yəni dövlət ilin əvvəlində təşkilat üçün müəyyən məbləğdə pul ayırır və müəssisə il ərzində bütün xərclərini bu pul hesabına qarşılayır;

• İlin sonunda qalan məbləğ dövlətə qaytarılır və qeyri-kommersiya təşkilatlarında istifadə edilmiş bu məbləğ qeyri-birja gəliri adlanır. Məhsul və xidmətlərin satılmasından əldə edilən gəlir isə birja gəliri adlanır;

• Qeyri-kommersiya təşkilatlarında dividend anlayışı yoxdur, çünki burada mənfəət bölüşdürülmür. İl sonunda kommersiya təşkilatlarında xərclər və gəlirlər ümumi mənfəətə və ümumi mənfəətdən bölüşdürülməmiş mənfəətə bağlanır;

• Büdcə təşkilatlarında məsrəflər xərcə silinir, xərc və gəlirlər ümumi mənfəətə, ümumi mənfəət bölüşdürülməmiş mənfəətə, bu isə kapital ehtiyatına silinir. 

 

İS MUƏ təliminə qatılaraq Nə öyrənəcəksiniz?

• İctimai Sektorda (Büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda) uçot və hesabatlığa giriş;
• İctimai Sektorda Mühasibat Uçotunun Prinsipləri;
• İctimai Sektorda Maliyyə Hesabatı Formaları və Onun Tərkib Elementləri;
• Əməliyyatların Maliyyə Bərabərliyində Qeydiyyat;
• Maliyyə hesabatı formalarının hazırlanma mərhələləri (Sınaq balansına qədər);
• Düzəliş qeydləri və müvəqqəti hesabların bağlanması;
• Sınaq balansından maliyyə hesabatlarına keçid;
• Ehtiyatların, torpaq, tikili və avadanlıqların (əsas fondların) uçotu;
• Qeyri-maddi aktivlərin və qudvilin uçotu;
• İstehsal məsrəflərinin, valyuta məzənnələrinin, İctimai sektorda vergi və sığorta ödənişlərinin uçotu;
• Təşkilatlar üçün Hesablar Planı;
• Büdcə təşkilatlarında əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları.

 

Əgər Sən də İctimai Sektorda (Büdcə Təşkilatlarında) uçothesabat haqqında nəzəri və praktiki bilikləri öyrənmək və bunları təcrübədə sərbəst şəkildə tətbiq etmək istəyirsənsə, bu təlimimizə qoşul!

 • Expert
 • PMS üçün Fundamental Təlim null
 • What the course includes:
 • Peşəkar Təlimçilər
 • Tədris Vəsaitləri
 • Mentor Dəstəyi
 • İmtahan Sistemi
 • Sertifikasiya
 • Karyera Mərkəzi
 • Apply
 • Let's call you
What you will learn from the training:
Course Syllabus
İctimai sektora aid müəssisələrdə (büdcə təşkilatlarında) uçotun əsas xüsusiyyətləri ; İctimai sektorda mühasibat uçotunun aparılması prinsipləri
8 subject
2 hour
İctimai Sektorda Maliyyə Hesabatı Formaları və Onun Tərkib Elementləri,
9 subject
2 hour
Əməliyyatların Maliyyə Bərabərliyində Qeydiyyatı
6 subject
2 hour
Maliyyə hesabatı formalarının hazırlanma mərhələləri (Sınaq balansına qədər)
6 subject
2 hour
Yoxlama imtahanı 1
0 subject
1 hour
Düzəliş qeydləri və müvəqqəti hesabların bağlanması
6 subject
2 hour
Sınaq balansından maliyyə hesabatlarına keçid, İctimai sektorda müxtəlif tipli əməliyyatların uçotu və hesabatına aid praktiki məsələlər
5 subject
4 hour
İctimai sektorda mal-material ehtiyatlarının uçotu və maya dəyərinin hesablanması üsulları: FİFO, LİFO, AVCO və Spesifik identifikasiya metodları
6 subject
2 hour
İctimai sektorda valyuta məzənnələrinin uçotu
7 subject
2 hour
Yoxlama imtahanı 2
0 subject
1 hour
İctimai sektorda uzun müddətli aktivlərin və torpaq, tikili və avadanlıqların (əsas fondların) uçotu
7 subject
4 hour
İctimai sektorda valyuta məzənnələrinin uçotu
7 subject
2 hour
İctimai sektorda qeyri-maddi aktivlərin uçotu
9 subject
2 hour
İctimai sektorda istehsal və qeyri-istehsal məsrəflərinin uçotu və istehsal maya dəyərinin hesablanması
4 subject
2 hour
Yekun İmtahan
0 subject
2 hour
İmtahan suallarının təhlili və nəticələrin müzakirəsi
0 subject
2 hour
Requirements
Our teachers
Our classes are taught by specialists with sufficient knowledge and experience in this field!

Radil Fətullayev

İATM Prezidenti və Ekspert Müəllimi
Category A+

Çingizzadə Çingiz

Əsas Müəllim
Category B
 • Expert
 • PMS üçün Fundamental Təlim
 • What the course includes:
 • Peşəkar Təlimçilər
 • Tədris Vəsaitləri
 • Mentor Dəstəyi
 • İmtahan Sistemi
 • Sertifikasiya
 • Karyera Mərkəzi
Course start schedule
16 October
Accounting for the Public Sector (Budget Organizations).
I və IV Axşam qrupu 20:00-22:00 Onlayn Aytən İbrahimova
day : hour : minute : second
: : :
Apply
18 October
Accounting for the Public Sector (Budget Organizations).
III və VI Axşam qrupları 19:00-21:00 Əyani Emin Quliyev
day : hour : minute : second
: : :
Apply

Related Courses

Beginner
İdarəetmə Uçotu
Practical Accounting

İdarəetmə Uçotu

İdarəetmə Uçotu təlimimiz müəssisələrdə xərc və məsrəflərin uçotunun düzgün şəkildə aparılması və istehsal olunan məhsulların maya dəyərinin səlis şəkildə hesablanmasını öyrənməyiniz üçündür.

0 graduate
10 subject
24 hour
Expert Best Seller
Professional Accountant Training Program
Practical Accounting

Professional Accountant Training Program

Become an Accountant by fully learning Financial Accounting, Tax Accounting and Legalization operations from 0 through this training!

Accounting Financial report Tax Accounting Tax Declaration Clerkship
700 graduate
33 subject
72 hour
Beginner Best Seller
Financial Accounting
Practical Accounting

Financial Accounting

An Accountant should be well versed in the basic knowledge of accounting such as Financial accounting. Learn the "alphabet of accounting" by joining our training!

Chart of accounts Communication Dual spelling financial report cost Action by TTA
1500 graduate
18 subject
36 hour
Expert Best Seller
Tax Accounting
Practical Accounting

Tax Accounting

Learn the types of tax and insurance payments, accounting and tax declarations in this training!

Tax Accounting BTP Program DSMF Salary Declaration e-taxes.gov.az
900 graduate
9 subject
24 hour
Expert
Official Accounting
Practical Accounting

Official Accounting

Learn how to properly prepare accounting documents by joining our training and perform accurate formalization!

Documentation Cash register Bank A fraudulent person Debtors and creditors Clearance of transactions
900 graduate
6 subject
12 hour
Beginner
Introduction to Economics
Practical Accounting

Introduction to Economics

If your specialty has nothing to do with economics and accounting (if your knowledge in this field is 0), start with this training to become an accountant!

Economic concepts Enterprise activity Trade Import-export operations Securities Money
150 graduate
8 subject
16 hour
Professional Best Seller
Practical Tax Law
Practical Accounting

Practical Tax Law

Take advantage of this training to learn and apply Tax Legislation on a practical basis from an expert in this field!

Tax Legislation Tax Code VAT Law on Social Insurance Tax types
35 graduate
18 subject
36 hour
Have additional questions?
Let's talk!

Get accurate information about classes, teachers and our teaching process directly from our program advisor.

050
Practical Accounting
Professional Accountant Certificate
International Certificates
Accounting Software
Other Trainings
Legislation