Şirkətimiz,  2009-cu  ildə  2 nəfərlik bir ortaqlıq olaraq təsis edilmiş və bu günə kimi Respublikamızın bir sıra şəhərlərində, o cümlədən Bakı, Gəncə, Sumqayıt şəhərlərində fəaliyyət göstərən müştərilərə xidmət göstərməkdədir. İATM yarandığı dövrdən mühasibatlıq sahəsində mövcud olunan beynəlxalq təcrübənin yerli şəraitə uyğun şəkildə müştərilər üzərində tətbiqinə çalışan və bu mövzuların təlimlərini təşkil edən bir qurum kimi ixtisaslaşmağı qarşıya məqsəd qoymuşdur.