Hüquq üzrə aşağıdakı xidmətləri təklif edirik:

  • Fiziki şəxsin qeydiyyatdan keçirilməsi
  • Hüquqi şəxsin qeydiyyatdan keçirilməsi
  • Hüquqi sənədlərə dəyişikliklərin edilməsi
  • Kontragentlərlə müqavilələrin bağlanılması
  • Müəssisənin ləğvinin təmin edilməsi