İnsan resursları üzrə xidmətləri

İnsan resursları üzrə aşağıdakı xidmətləri təklif edirik:

  • Kadr uçotunun qurulması və aparılması
  • Kadrlarla bağlı sənədləşmələrin aparılması
  • Qanunvericiliyə uyğun olaraq əmək haqqının hesablanması və ödənilməsi ilə bağlı sənədləşmələrin aparılması
  • Kadrların texniki təhlükəsizlik qaydaları ilə bağlı məlumatlandırılması
  • Kadrların icbari sığorta edilməsinin təşkili