Vergi və digər sahələr üzrə xidmətlər

Vergi və digər sahələr üzrə aşağıdakı xidmətləri təklif edirik:

  • Vergi Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq vergi uçotunun qurulması və aparılması
  • Vergi uçotunun bərpası
  • Vergi uçotu üzrə məsləhət xidmətləri
  • Aylıq, rüblük və illik vergi hesabatlarının (ƏDV, Mənfəət (Gəlir), Sadələşdirilmiş və s.) hazırlanması və təqdim edilməsi
  • Məcburi Dövlət Sosial Sığortası və İşsizlik üzrə hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi
  • Vergi öhdəliklərinin hesablanması, dövlət büdcəsinə ödənilməsinin təşkil edilməsi
  • Dövlət Statistika Komitəsinə və Məşğulluq Mərkəzlərinə aylıq, rüblük və illik hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi