Beynəlxalq Mühasibat Uçotunun Əsasaları

Radil Fətullayevin müəllifi olduğu   “Beynəlxalq Mühasibat Uçotunun Əsasları”  kitabı satışa buraxıldı.

Yeni nəşr aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:    

• Maliyyə Uçotunun ən sadə metodlarla izah

• Beynəlxalq Uçot və Standartlar- İFRS və GAAP standartları; 

• İkitərəfli qeydiyyatın mahiyyəti və praktiki məsələlər üzərində izahı;

• Yeni hesablar planı və Maliyyə hesabat formaları ilə tanışlı

• Maliyyə hesabatlarının hazırlanma mərhələləri;

• Uzunmüddətli maddi və Qeyri- maddi aktivlərin uçotu

• Ticarət əməliyyatlatı, ehtiyatların maya dəyərinin hesablanması metodları;

• Valyuta məzənnələrinin uçotu;

• Debitor və Kreditor borcların mahiyyəti və uçotu;

• Vergi uçotu və Rəsmi mühasibatlıq

Kitab haqqında geniş məlumatı linkdən əldə edə bilərsiniz.: