Əmlak Vergisi Bəyannaməsi


Əmlak vergisinin bəyannaməsi (hesabatı)

Hazırlanıb təqdim edilmə forması

Əmlak vergisi bəyannaməsi yalnız oflayn şəkildə BTP proqramı vasitəsi ilə hazırlanıb Vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Təqdim edən şəxslər (ödəyicilər)

Əmlak bəyannaməsi yalnız hüquqi şəxslər tərəfindən təqdim edilməlidir. Fərdi sahibkar olan fiziki şəxslər əmlak vergisindən azad olduğu üçün bəyannamə də təqdim etmirlər. Vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olmayan fiziki şəxslər isə daşınmaz əmlaka görə vergini bələdiyyələrə verdiyi üçün bəyannamə də təqdim etməyə borclu deyil.

Təqdim edilmənin son tarixi

İllik olaraq hər ilin mart ayının 31-nə qədər təqdim edilməlidir.

Bəyannamənin ilkin görünüşü və tərkibi