Emin Əfəndiyev

İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzinin müəllimi