Mahmud Abasquliyev

İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzinin müəllimi