Radil Fətullayev

İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzinin prezidenti

İş  təcrübəsi.

        -  2004-2005- Qlobal İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi (NGO) ,Şöbə müdiri

        -  2005 – 2006- AtaKonsaltinq MMCV Expert

       -  2006-2009- Qlobal İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi (NGO) ,Baş mühasib

       -  Dekabr, 2009– İNDİYƏ QƏDƏR -İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzi (MMC) Vitse-Prezident

        -   Aprel, 2010– İNDİYƏ QƏDƏR  İqtisadi Resursların Öyrənilməsi (NGO) Maliyyə direktoru

 

Tədris etdiyi fənlər.

-  Mühasibat uçotu

-  Qiymətli kağızlar

-  İqtisadiyyatın əsasları

-  Maliyyə mühasibatlığı;

-  İdarəetmə mühasibatlığı;

-  Korporativ maliyyə (maliyyə menecmenti)

-  Maliyyə mühasibatlığı;

-  İdarəetmə mühasibatlığı;

 

Seminarları.

-  “Beynəlxalq və Milli Mühasibat Uçotu Standartları

-  “Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotunun əsasları”;

-  “Büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları”.

-  Bədən dili

-  Təlimçilər üçün təlim;

 

Layihələr və mükafatlar.

-  “Ali təhsildə qiymətqoyma” layihəsinin müha­sibi;

-  “Turizm biznesində təbii resurslardan səmə­rəli istifadə olunması yolu ilə təbii abidələrin qorunması” layihəsinin mühasibi;

-  “Sosial problemlərin həllinə sahibkarlıq subyektlərinin cəlbi” layihəsinin mühasibi;

-  “Ali təhsildə qrant maliyyələşdirməsi mexanizminin formalaşdırılmasına dəstək” layihəsinin mühasibi;

-  “Universitetlərdə kadr hazırlığı və elmi-tədqiqat işlərinin ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına təsirlərinin artırılması” layihəsinin mühasibi                    

-  2012-cİ İl üzrə - CAPSAP layihəsinin İlin ən yaxşı mühasibat uçotu təlimiçisi

 

Məqalələri.

-  Beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına keçid niyə ləngiyir

-  Beynəlxalq mühasibat uçotu standartları idarəetmənin səmərəliliyini artırır

-  MHBS-nın tətbiqi yerli şirkətlərin inkişafına təkan verə bilər.