Ruslan Atakişiyev

İQTISADI ARAŞDIRMALAR VƏ TƏDRIS MƏRKƏZININ PREZIDENTI