Mühasibatliq Kursları - İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzi

İctimai sektor (Büdcə təşkilatları) üçün Beynəlxalq mühasibat uçotunun əsasları