Biznes və Maliyyənin Əsasları

“Biznes və Maliyyənin Əsasları” kursunun

Tədris proqramı

Sıra №

Mövzular

Saat

1

Müəssisə və onun fəaliyyəti

Alt mövzular:

1.Törəmə müəssisələr

2.Asılı müəssisələr

3.Müştərilər

4.Təchizatçılar

2

2

İstehsal prosesi və maya dəyərinin hesablanması

Alt mövzular:

  1. İstehsal amilləri
  2. Dövriyyə və əsas vəsaitlər

2

3

Gəlirlər və xərclər, kapital qoyuluşu

2

4

Ticarət, gömrük və idxal-ixrac əməliyyatları

2

5

Valyutalar və valyuta əməliyyatları

2

6

İnvestisiyalar

2

7

Vergi və sosial ödənişlər

2

8

Bank əməliyyatları

2

9

Tələb, təklif, rəqabət və bazar anlayışları

2

10

Qimətli kağızlar

2

Təlimçi: Pərvin Mehtiyev

Proqram rəhbəri: Radil Fətullayev