Təlimin müddəti

 

İslam bankçılığı təlimi hər dərs 2 saat (120 dəq) olmaqla 40 saat keçirilir. Təlimin müddəti 2 ay davam edir.

 

Təlimin proqramı

 • İslam iqtisadiyyatı və iqtisad düşüncəsi
 • İslam iqtisadiyyatının təməl dinamikası
 • İslam iqtisadiyyatında bazar və qiymət siyasəti
 • İslam iqtisadiyyatında dövlətin rolu, makroiqtisadiyyat və pul sistemi
 • İslam bankçılığında fon resursları və istifadəsi
 • İslam iqtisadiyyatı və müqayisəli iqtisadi sistemlər
 • İqtisadi sistemlərin konseptual əsasları
 • İqtisadi sistemlər şəcərəsi
 • İqtisadi sistemlərin korporativ quruluşu
 • İqtisadi anlayışların İslam iqtisadiyyatı və digər sistemlərlərlə qarşılıqlı implementasiyası
 • İslam iqtisadiyyatında Dövlət və Bazar məfhumu
 • İslam iqtisadiyyatında sosial yardım və ədalət
 • İslam iqtisadiyyatı və mikro maliyyə
 • İslam bankçılığı və maliyyəsinin əsasları
 • Faizsiz bank düşüncəsinin təkamülü
 • Fundamental əxlaq dəyərləri
 • İslam bankçılığının quruluşu və kapitallaşma
 • İslam bankçılığında haqq
 • Müasir islami maliyyə məhsulları
 • İslamda Müasir Maliyyə əməliyyatlarına dair ümumi yanaşma
 • İcarə sertifikatları (Sukuk): formalaşması, strukturu və fiqhi dəyərləndirməsi
 • Alternativ müasir maliyyə məhsulları
 • Təvərruq: formalaşması, strukturu və fiqhi dəyərləndirməsi
 • Müasir Murabaha: Bankçılıqda tətbiqi və fiqhi dəyərləndirməsi

Təlimçilər

Təlimçilərimiz Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan, Malayziyanın İslam bankçılığı sahəsində beynəlxalq sertifikata sahib, müxtəlif universitetlərdə mühazirələr oxuyan peşəkar mütəxəssislərdir.