Prinsiplərimiz

İATM qurulduğu gündən bu günə kimi qət etdiyi yolda özünə əsas götürmüş olduğu prinsiplərdən heç bir zaman yayınmamış və bu qaydalara bağlı qalaraq davamlı inkişaf etmişdir. Bu istiqamətdə İATM-in müştəriləri və bazar ilə əlaqələrində dayaq nöqtəsi olan prinsiplərini aşağıdakı şəkildə sıralamaq olar:

 - məsuliyyətlilik;

 - məxfilik;

 - dürüstlükdür;

 - səmimilik.

Əgər müştərimiz dürüst mühasibat sisteminin qurulmasında bizə dəstək verərsə, biz də sona qədər hesabat tələb edən orqanlar qarşısında müəssisənin maraqlarını qorumağa təminat veririk.