Prinsiplərimiz

 

Prinsiplərimiz

İATM qurulduğu gündən bu günə kimi qət etdiyi yolda özünə əsas götürmüş olduğu prinsiplərdən heç bir zaman yayınmamış və bu qaydalara bağlı qalaraq davamlı inkişaf etmişdir. Bu istiqamətdə İATM-in müştəriləri və bazar ilə əlaqələrində dayaq nöqtəsi olan prinsiplərini aşağıdakı şəkildə sıralamaq olar:

- məsuliyyətlilik;

- məxfilik;

- dürüstlükdür;

- səmimilik.

Əgər müştərimiz dürüst mühasibat sisteminin qurulmasında bizə dəstək verərsə, biz də sona qədər hesabat tələb edən orqanlar qarşısında müəssisənin maraqlarını qorumağa təminat veririk....